לתרומות לחץ כאן

רב שנכשל בהלכות

שאלה:

שלום כבוד הרב,

הרב שלי בבית כנסת אומר הלכות לא הגונות. אצטט כמה שזכור לי :

– השבת אמר לפני כולם שאסור להתפלל בלי חגורה.

– קורא רשימה של עסקים כשרים לשביעית ואיזה סוג של הכשר כל אחד מהם (היתר מכירה, אוצר וכו.) בשבת.

– השנה הורה לבני הקהילה לאכול כזית בסוכה של הבית כנסת ולהמשיך לאכול סעודתם בבית. ולא דקדק לציין שהדבר מותר אך רק במצטער או במצבים מסויימים.
ואמר את זה כמה פעמים.

– אמר שגוי שאוכל בסוכה וכן סירים פוסלים את הסוכה (אולי לא התכוון ממש אלא דרך גוזמא שיש פסול בדבר לכן בזה אני נשאר בצ"ע)

– פעם אמר שאוהל שכבר קיים מותר להמשיכו ולא הסביר שהיתר זה מתייחס רק על אוהל עראי ולא אוהל קבע שזה איסור גמור.

– הפסח הוא הורה שאסור לאכול מצה מראש חודש וכשאמרתי לו שאני הולך לפי הגר"ע ואמרתי לו שהוא מתיר בילקוט יוסף אמר לי שאין זו דעת הרב עובדיה ואין לסמוך להקל.

– טוען שאוכל שהובא ממקום כשר ללא תעודה (כלומר שהמוכר טוען שזה כשר) מותר בדיעבד.

– השנה הורה שאך ורק למרוקאים אסור לאכול בשר מראש חודש אב, אבל שאר העדות מותרים בבשר.

– הורה שקולה (ונדמה לי פנטה גם) כשר בכל העולם.

– מעלה כל מיני אנשים לתיבה בלי לבדוק היטב אם הוא אדם הגון. (אולי בגלל שהוא מכיר את האדם אישית לכן נשארתי בזה בצ"ע), למרות הכף זכות הזאת, בהכרח הוא שמעלה אנשים עם מכשירים טמאים ואין לי על זה ספק !

– כמה פעמים העלה בחור ששם את הכיפה שלו ממש מאחורה וזה לא נראה כהוגן מקדימה.

יש לציין שהרב פוסק לפי מרן הגר"מ אליהו.

מאידך יש דברים שמראים שהוא לא אדם רשע כגון :

– כשאישה עולה למעלית הוא לא עולה איתה.

– מקפיד על כל מיני דברים מטעמי הסוד כגון עוגת דהש שהיתה מגולאת.

– מקפיד על תולעים כך שפעם אחת הביאו לו תה וחקר ושאל האם זה גוש קטיף וכשגילה אמר לזרוק.

– מקפיד לשים ג'קט (ולפעמים כובע) לתפילה.

– מקפיד לא לסמוך על מדבקות כשרות במוצרים וכמובן שאינו אוכל אבקת חלב עכו"ם.

– יש לו שני בנים הגונים וירא שמיים.

– קובע שיעורים בין מנחה לערבית.

– אף פעם לא ראיתי אותו כועס.

– מסרב לקחת כסף עך הרבה דברים שהיה לנו לשלם לו.

– מקפיד על רבינו תם.

– הוא מקפיד לקום לפני עלות השחר ללכת למקווה ולהתפלל בנץ.

– שואל שאלות לרבו כשמסתפק. (רבו הוא מאד ירא שמיים ובקי בכל התורה כולה)

ויש עוד הרבה דוגמאות שהוא אינו אדם רשע. ומאידך ניכר שאין לו בקיות בהלכה. ונכשל בזה.

האם זה מראה שאי אפשר לסמוך עליו נגיד הוא בודק לנו את האתרוגים או בודק לנו את המזוזה או שאוכלים אצלו וכדומה ?

האם חובה לקום בפניו ?

תשובה:

בין הרשימה שהזכרת, יש דברים שאמנם לא מדוייקים אבל יש להם בסיס, וניתן להניח שבחלקם זו בעיה בהסברה או בהדגשות אבל לא ביראת שמים, כמו כן בחלק מהמקרים ניכר שעשה שיקול להקל בדבר שאינו אסור לגמרי, כדי להרויח שיעשו את הדבר המחוייב, וזה דבר הנתון לדיון, אבל לא בהכרח שאינו יודע. מה שבטוח חשוב מאוד, זה לכבד רב זה שניכר שהוא מרבה כבוד שמים, ומנהיג עדה לא קלה של יהודים פשוטים, ומשתדל מאוד לרומם אותם לחזק וללמד, אשריו ואשרי חלקו! אם אתה שומע משהו שנראה לך לא נכון או לא מדוייק, אתה יכול בדרך כבוד להעמידו על הדבר רצוי מתוך ספר, אבל הסתכלות קיצונית כמו זשאתה מציג היא לא נכונה. אמת הוא אולי לא גדול מאדו בתורה, אבל תלמיד חכם וירא אלוקים. אבל מלזלזל בו רק תפסיד, שכן ניכר שיש הרבה מה לקבל ולהתחזק ממנו. בודאי ניתן לאכול אצלו ולהתבשם מדבריו, וגם ניתן לסמוך כשהוא בודק מזוזה, וחובה לקום בפניו, שהרי הוא מזכה הרבים.

שבת שלום ומבורך. 

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. השבת אמר לפני כולם שאסור להתפלל בלי חגורה.
  *** לכתחילה,צריך לשים חגורה בתפילה שתחצוץ בין הלב לערווה זה שו"ע

  – קורא רשימה של עסקים כשרים לשביעית ואיזה סוג של הכשר כל אחד מהם (היתר מכירה, אוצר וכו.) בשבת.

  ****להפריש אנשים מאיסור זה מצווה גם בשבת(היתר מכירה/אוצר עדיף מבלי הכשר, כל רב מכיר את עדתו, ומסתמא לפי מה שסיפרת הוא אוכל יבול נוכרי).

  – השנה הורה לבני הקהילה לאכול כזית בסוכה של הבית כנסת ולהמשיך לאכול סעודתם בבית. ולא דקדק לציין שהדבר מותר אך רק במצטער או במצבים מסויימים.

  **** לפעמים לפי העניין מסתפקים בלהגיד את ההלכה למעשה בלי להרחיב , כי יש קהל שיתבלבלו מהסבר ארוך, יתכן שנראה לו נכון להגיד רק את ההלכה למעשה במקרה הזה.

  ואמר את זה כמה פעמים.

  – אמר שגוי שאוכל בסוכה וכן סירים פוסלים את הסוכה (אולי לא התכוון ממש אלא דרך גוזמא שיש פסול בדבר לכן בזה אני נשאר בצ"ע)

  – פעם אמר שאוהל שכבר קיים מותר להמשיכו ולא הסביר שהיתר זה מתייחס רק על אוהל עראי ולא אוהל קבע שזה איסור גמור.

  **** אולי הוא דיבר על מקרה מסויים שזה היה אוהל ארעי?
  אם רב מורה הלכה במשהו מסויים הוא לא חייב תמיד להסביר את הטעם.

  – הפסח הוא הורה שאסור לאכול מצה מראש חודש וכשאמרתי לו שאני הולך לפי הגר"ע ואמרתי לו שהוא מתיר בילקוט יוסף אמר לי שאין זו דעת הרב עובדיה ואין לסמוך להקל.

  ***אולי תבקש מקור

  – טוען שאוכל שהובא ממקום כשר ללא תעודה (כלומר שהמוכר טוען שזה כשר) מותר בדיעבד.

  **** אני בטוח שמדובר במוכר ירא שמיים, שזה פשוט מעיקר הדין.

  – השנה הורה שאך ורק למרוקאים אסור לאכול בשר מראש חודש אב, אבל שאר העדות מותרים בבשר.

  **** תבקש הסברים.

  – הורה שקולה (ונדמה לי פנטה גם) כשר בכל העולם.

  **** יש כאלה שטענו את זה אבל זה התברר כלא נכון, רק ספריט

  – מעלה כל מיני אנשים לתיבה בלי לבדוק היטב אם הוא אדם הגון. (אולי בגלל שהוא מכיר את האדם אישית לכן נשארתי בזה בצ"ע), למרות הכף זכות הזאת, בהכרח הוא שמעלה אנשים עם מכשירים טמאים ואין לי על זה ספק !

  **** נהוג כמעט בכל הבתי כנסת שהציבור שלהם הוא תמיד דתי, ובזכות זה הם מתקרבים יותר, אולי גם אתה התקרבת ככה?.

  – כמה פעמים העלה בחור ששם את הכיפה שלו ממש מאחורה וזה לא נראה כהוגן מקדימה.

  ***דיקדוקי עניות ממש, לא לעלות מישהו לתורה, אם הכיפה שלו לא מספיק גדולה, לא שמעתי רב שבודק כל כך הרבה ביציות של אנשים(היינו לטעמך לא מספיק ששומר תורה ומצוות,אלא שיתכן והכיפה אינה בגודל שנצרכת להיות).

  יש לציין שהרב פוסק לפי מרן הגר"מ אליהו.

  מאידך יש דברים שמראים שהוא לא אדם רשע.

  **** לעומת הרב הזה, שיש על כתפיו הנהגת קהילה שלימה ושמירה עליהם שילכו בדרך התורה ומצוות לאנשים שנראים שאינם בהכרח כה קרובים. צריך לתת לו הרבה כבוד. ובכלל לא להגיע לשיפוטיות במיוחד לפי איך שאתה מדבר נשמע שאתה "חדש בעצמך" שופט בעין מאוד צרה אנשים.
  אני חושב שלא תזיק לך קצת צניעות, ולקחת מנהג לא לפקפק על יושרם של אנשים במשך שנתיים או שלוש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל