לתרומות לחץ כאן

פאה לייס – צניעות

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

האם יש שום היתר לאשה להשתמש בפאה כזאת שנראה כאילו אינה לובשת פאה כלל ? דהיינו רצו לומר נ"מ שאשה שקשה לה לכסות את הראש ובפאה כזאת תכסה וזה יותר טוב מלכת בראש גלוי ברחוב? או כגון אשה גרושה או אלמנה לשידוך להתראות יותר "יפה" לפי דעתן וזה יקבל השידוכים לאלו שעוד אינם מצליחות?

לי דבר זה חסר צניעות ולא מומלץ כלל לפי דת יהודית ללבוש. מ"מ אף שקשה מאוד הדבר נשמע יותר טוב מלכת בראש גלוי אבל אינני אומר שזה מתיר.

אשמח לקבל בירור במצבים כאלה

תשובה:

אני גם חושב שפאה כזו אינה לכתחילה, וככל שזה נראה שיער טבעי יש בכך פגם בענין הצניעות, אבל חשוב מאוד לא לערבב שני נושאים שנראה שקצת התערבבו בשאלתך, יש את הנושא של חובת כיסוי הראש, זה לא הנהגה של צניעות, העשויה להשתנות לפי מנהג נשים צנועות וכו', זה חיוב גמור מהתורה שלא לגלות את שיער הראש, וככל שיש כאן כיסוי, חובה זו מתקיימת באופן מלא, [וגם באופן המדובר בשאלה בפאה הנ"ל]. אלא שיש ענין של דת יהודית, המחייב אשה בכל עניני לבושה והנהגתה לנהוג כמנהג נשות ישראל הצנועות, אם בעבר חובה זו התקיימה דוקא על ידי רדיד, ואשה הלובשת מטפחת ראש ללא רדיד מעליו היתה בכלל עוברת על דת יהודית, הרי שהיום שהשתנה המנהג, גם פאה נכרית זה טוב וגם מטפחת ללא רדיד,  ופאת לייס נראה שעדיין אינו המנהג הרווח ועדיין זה גורם לחשוב שאינה מכסה את הראש ויש להמנע מכך משום חובת הצניעות, אבל מצות כיסוי הראש מתקיימת בכך באופן מלא.

ברכה והצלחה ויום מבורך.

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. "דת יהודית" פירושה מנהג הנשים הכשרות (והגדרת הנשים הכשרות היא ששומרות תורה ומצוות בכל העניינים האחרים), בדבר שאינו מצוה דאורייתא או דרבנן אלא רק מנהג, ובזה משתנה הענין לפי המנהג.

  וממילא אין שום מקום לבוא ולומר שההולכת בפאה עוברת על דת יהודית, והניואנסים הדקים בין פאת "לייס" לבין פאה רגילה כלל לא משנים לענין זה, כי צריך לבוא ולהתבונן היטב כדי להבחין באיזו פאה מדובר. ואף חרדי נורמלי לא עושה כן.

  ומה שכתב הרב המשיב שליט"א "ככל שזה נראה שיער טבעי יש בכך פגם בענין הצניעות", זה מאוד תמוה, כי המחלוקת בין האוסרים להמתירים פאה לא היתה כלל בחילוק בין מראה טבעי לבין מראה לא טבעי, ובכלל, המעיין בספרי הפוסקים יראה שמאז ומעולם היתה הפאה נראית "במראה טבעי" לחלוטין כאשר הרואה אינו יכול להבחין כלל. וממילא אין נפק"מ בכל שכלול חדש.

  ואמנם יש לומר שפאה במראה לא טבעי תהיה מותרת אפילו אליבא דהאוסרים, כי הם אסרו רק מראה טבעי (שיש בזה מראית העין וכו'. כי אם הפאה ניכרת, לא שייך מראית העין) אבל המתירים בוודאי התירו זאת.

 2. מנין שהתירו ככל שזו המצאה חדשה של השנים האחרונות ממש?? מה שהם קראו מראה טבעי לא היה אפילו כמו הפאות הרגילות הנפוצות בזמנינו, ולהתפס לניסוח כזה הוא היתממות…

 3. כי הם לא חילקו בין סוגי הפאות השונים. אלא דיברו באופן כללי על פאה שלא ניכר כלל שהיא פאה.

  לדוגמא, בספר תורת שבת, לפני כ180 שנה: "וכן הוא אצל פאה נכרית דנשי דידן, שאין אדם יכול להבחין אם בשיער עצמה או בפאה נכרית היא מתקשטת".

  ור' שלמה קלוגר כתב לפני כ150 שנה: "דהרי אי אפשר להכיר בלי הבחנה [=בלי להתבונן] אם הוא שיער שלה או של אחרת".

  וכן שו"ת חסד לאברהם, לפני כ200 שנה: "שנראה כאילו הולכות בשערות עצמן מגולות… שניהם דומין זה לזה ואין היכר כלל בין פאה נכרית לשערות עצמן".

  ומכיוון שהם כותבים ברור שאין היכר כלל, והרואה לא ידע, ועל זה היה הנדון וכל מאות המתירים התירו אע"פ כן (וחלק מהם כתבו זאת במפורש), בוודאי שאין נפק"מ בכל שכלול חדש.

  גם חוסר צניעות לא יכול להיות בדבר שהוא הבדל דק מן הדק (פאה עם לייס, ופאה בלי לייס) ואדם שמסתכל בהעברה בעלמא כלל לא יכול להבחין בהבדל.

  חוסר צניעות הוא בדבר בולט ויוצא דופן הגורם לאנשים להסתכל בעל כרחם.

 4. זוהי מטרת כל פאה באשר היא, מתחילת המנהג לפני כ-500 שנה. רק שמחפשים עוד ועוד אופנים להסתיר ולטשטש, אבל עולם כמנהגו נוהג.

  ועסקני הצניעות אוהבים לטעון את הטענה (שהיא נגד פאה באופן כללי) שמכוער הדבר שאשה חובשת כיסוי ועושה כל טצדקי שיראה שיער.

  אבל המעיין יראה שהטעם המובא בעירובין שאשה מכסה ראשה הוא משום קללה, וא"כ דומה הדבר לאדם שמצא דרך להתפרנס ללא זיעת אפיו, ומה פסול יש בזה.

  וכבר העיר שם ה"בן יהוידע" (הבא"ח) שכיום בימינו אין כיסוי הראש קללה, כי הנשים שמחות בו והפך אצלן לקישוט. ולא ראה בזה פסול.

  וניתן לומר שראה הקב"ה בעני הנשים הצדקניות שקשה להן לעמוד בניסיון בדור שכל נשות העולם מגלות ראשן (להבדיל מדורות עברו שגם נשות הגויים היו מכסות, ראה רש"י סנהדרין נ"ח) ולכן נתן להם פיתרון זה.

 5. היות הדבר קישוט ויופי אינו רלוונטי לנושא, השאלה אם נראה שיש כיסוי. הבעיה שהתרגלנו… אם זה היה בגד שהיה נראה שכלל אינה לבושה, מישהו היה מעיז ללכת כך או להתיר ללכת כך?

 6. יש חילוק מהותי בין נראית ללא בגד לבין נראית ללא כיסוי ראש. כי השיער אינו פריצות במהותו, והנראית ללא כיסוי בסך הכל נראית כמו רווקה, שאין בזה פריצות כלל, וזה מובא בכל הראשונים בברכות כ"ד, ששיער שרגיל לראותו אינו נחשב לפריצות כלל ומותר לקרות כנגדו.

  מה שאין כן הנראית ללא בגד, או אפילו הלובשת בגד עם תמונת הגוף, הרי זה ערוה בעצם, וגם תמונת הגוף מעוררת הרהור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל