לתרומות לחץ כאן

האם אשה נשואה צריכה להיראות כנשואה?

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

סלח לי כבוד הרבנים שליט"א וברוך הבא עובדי השם,

אשה שאלתה לי דבר כ"כ בסיסי ואינו נכנס לה בראש שאינני יודע לענות באופן שתבין, ושאלתה כך מימתי יש ענין שאשה נשואה צריכה להיראות כאשה נשואה? דהיינו ענין שכיסוי הראש פאה צריך להיראות שזאת פאה ולא שיער? מדוע אסור לה להיראות כאשה שראשה פרועה אם בעצם מכסה את זה עם פאה מודרנית כאלו "לייס"?

מה המקור מן תורה או גמרא פוסקים לזה? הנראה לה שהכל חומרא ואנן רבנים אין לנו מה לעשות רק להקשות חיים של בני אדם ואם לא החמירו על דברים קודם עתה אנו רק מוסיפים חומרא על חומרא כדי להיות יותר חרדי . (חס ושלום!) אבל כך נראה לאנשים שעושים, ה' יעזור לנו.

זה שקר ורצון להפקר.

מ"מ כרגיל אין כאן שום צינסור כשמדברים על הלכה ובאנו בשם ה' לברר ולבאר ללבן עניני הלכה עם המורים מומחים יראי שמים אמיתים מבית מדרש חשוב זה ונשמח לקבל חוות דעת ובירור.

ברכה הצלחה גדולה ושלום

תשובה:

שלום וברכה

כפי שהסברתי לך בתשובתי בבוקר, יש כאן שני נושאים שונים. מצד עצם דין כיסוי ראש היא צודקת, אי אפשר לומר שראשה אינו מכוסה בגלל שהפאה נראית טבעית, בפועל הראש אינו מגולה.

אבל יש נושא אחר של צניעות, כיון שללכת בלי כיסוי ראש זה פריצות, כמבואר במשנה ברורה בסי' עה שאפילו אם מנהג נשות המקום ללכת בלי כיסוי ראש זה דרך פרוצות ואין לכך משמעות, ממילא כאשר נראה שהיא לא מכסה את הראש זה דרך פריצות. אולי בהמשך כשכולם יתרגלו לפיאות כאלו יהיה ניכר שהיא מכסה ראשה, אם כרגע לא ניכר שהיא מכסה, הרי שהיא נראית פרוצה, וזה חוסר צניעות.

מקורות:

משנה ברורה סימן עה: (ס"ק י) שדרכה לכסותו – ואפילו אם אין דרכה לכסותו רק בשוק ולא בבית ובחצר מ"מ בכלל ערוה היא לכו"ע אפילו בבית ואסור שם לקרות נגדה אם נתגלה קצת מהן. ודע עוד דאפילו אם דרך אשה זו וחברותיה באותו מקום לילך בגילוי הראש בשוק כדרך הפרוצות אסור וכמו לענין גילוי שוקה דאסור בכל גווני וכנ"ל בסק"ב כיון שצריכות לכסות השערות מצד הדין [ויש בזה איסור תורה מדכתיב ופרע את ראש האשה מכלל שהיא מכוסה] וגם כל בנות ישראל המחזיקות בדת משה נזהרות מזה מימות אבותינו מעולם ועד עתה בכלל ערוה היא ואסור לקרות כנגדן ולא בא למעט רק בתולות שמותרות לילך בראש פרוע או כגון שער היוצא מחוץ לצמתן שזה תלוי במנהג המקומות שאם מנהג בנות ישראל בזה המקום ליזהר שלא לצאת אפילו מעט מן המעט חוץ לקישוריה ממילא בכלל ערוה היא ואסור לקרות כנגדן וא"ל מותר דכיון שרגילין בהן ליכא הרהורא וכדלקמיה:

הצטרף לדיון

5 תגובות

 1. אכן לא מובא בשום מקום שאשה נשואה צריכה להראות נשואה. ואם היה ענין כזה, היתה יכולה לענוד טבעת על אצבעה, או דבר אחר.

  ואדרבה, מוכח מחז"ל במפורש שאין ענין להבדיל בין נשואה לרווקה. שהרי ביסוד מצוות כיסוי הראש (כתובות ע"ב) אמרו "אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש" וכן במדרש בפרשת נשא, והעיקר חסר מן הספר, שהיה צ"ל "מכאן לנשואה שלא תראה רווקה"…

  וכן ברמב"ם ובשו"ע נפסק לגבי כיסוי הראש "אחת פנויה ואחת אשת איש", ולפ"ז עוד יותר לא ברורה ההמצאה החדשה של דורנו, שצריכה הנשואה "להראות נשואה".

  וכידוע בארצות המזרח היו כמה ארצות שהלכו אחר הרמב"ם הנ"ל כפשוטו (ולא כמו שדחקו בו האחרונים) וגם הבתולות כיסו ראשן, ולא היה ניכר כלל בין רווקה לנשואה.

  ממילא ברור דלא כדברי הרב המשיב, שאין כאן שום ענין של חוסר צניעות אלא אם כל הנשים מכסות ואשה אחת פורצת גדר ומגלה ראשה, אבל מהיכי תיתי בדורנו לבוא ולומר שאשה עם פאה יש בה חוסר צניעות, כאשר רוב הנשים החרדיות חובשות פאה. אתמהה.

  וכבר האריכו בזה הפוסקים מצד 'מראית העין' שהוא אינו קשור כלל לצניעות, אבל גם בזה כתבו שאם המנהג כן, הרואה "תולה" דהיינו מבין בדעתו שמדובר בפאה למרות שלא ניכר כלל שהיא פאה.

 2. חוסר צניעות פירושו התבלטות, או לחילופין – גילוי דבר הדרוש כיסוי.

  אדם הרואה אשה ברחוב בגילוי ראש, ואינו יודע אם נשואה או רווקה, איזה חוסר צניעות יש בזה. הרי אינה מתבלטת, וגם אינה שונה מכל רווקה.

  ובפרט שגם אם יודע שהיא נשואה, הרי הוא מתאר לעצמו שלא הולכת בגילוי ראש, כי ב"ה לא מצוי כלל שאשה נשואה חרדית תלך בגילוי ראש.

 3. על זה כתבתי, שאינו יכול לדעת אם נשואה או רווקה, ואיזה חוסר צניעות יש בזה אם היא רווקה.

  וגם אם נשאל כל אדם חילוני, הרי כולם יודעים שהחרדיות הולכות עם פאות, וחלק מהנשים החילוניות מסרבות עקב כך לכסות הראש בפאה, כדי "לא להראות חרדית".

  והדברים עתיקים, ומובאים בכל ספרי הפוסקים המתירים, שאע"פ שנראית כגלויית ראש אין בכך מאומה כאשר פשט המנהג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל