לתרומות לחץ כאן

נקודה שחורה בחוטמו של אתרוג

שאלה:

שלום,
האם מה שנאמר שנקודה שחורה בחוטמו של אתרוג פוסלת במשהו שייך רק לנקודה שאינה יורדת או שזה פוסל גם כאשר אפשר להוריד את הנקודה (אבל משום מה לא הסירו אותה)?
תודה רבה!

תשובה:

ליכלוך בעלמא המונח על הארוג אינו פוסל, כיון שאינו מגופו.

חג שמח.

מקורות:

ערוך השולחן אורח חיים סימן תרמח
סעיף לד
כשם שחזזית פוסל מחוטמו ולמעלה כמו כן כל שינוי מראה אם הוא מחוטמו ולמעלה אפילו בכל שהוא פסול ודווקא שינוי מראה הפוסל באתרוג והיינו שחור או לבן וגם זה כשנראה להדיא לרוב בני אדם [מג"א סקי"ח] אבל נקודה בעלמא לית לן בה אפילו ממראות הפסולות ואדמימות אינו מראה פסול וכ"ש כל מיני ירקות [וכ"כ בש"ת סקכ"א] ומראה זהב דאפילו בדם נדה אינו כאדום כמ"ש ביו"ד סי' קפ"ח ע"ש וכן אם השינוי מראה הוא ע"י קוץ או עלה ובלשונינו קורין לזה בלעטי"ל או ריטי"ל דלאו כלום הוא דשינוי מראה אינו אלא מה שנעשה שינוי מעצמותו אבל מה שנעשה מקומו עקום ואדום מחמת הקוצים שעוקצים אותו כשר [מג"א סקי"ט] וה"ה לכל שינוי מראה הנעשה מחמת זה:
סעיף לה
ויש מי שאומר דה"ה יבש פוסל בחוטמו בכל שהוא [טור בשם הראב"ד] אבל בנסדק אינו פוסל בחוטמו יותר מבכל האתרוג [מג"א סקי"ז בשם הרא"ש] ויש מי שחושש גם בנסדק וטעמו משום דלא הוי הדר וכל מה שמטעם הדר פוסל בחוטמו בכל שהוא אבל באמת נסדק אין פסולו מטעם הדר אלא משום לקיחה תמה וא"כ אין נ"מ [שם בשם הרמ"א בד"מ] וכן בניקב וחסר אין נ"מ בין חוטמו לכל האתרוג וע' בסעיף י"ב:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל