לתרומות לחץ כאן

סיכוך על ידי גוי ביום טוב

שאלה:

נפל הסכך באמצע יו״ט והתנה בין השמושות שלא יקצה אם נפל דבר למעשה עזרתי העכו״ם קצת ושמתי הסכך ביו״ט ע״י עכום א) שאלה אם היה רשאי לעזור קצת כי היה קשה להגהות הסכך למעלה בלא עוזר ב) הגוי למעשה עשה שליחיתי לתת הסכך כוונתי לשם צל סוכה האם זה כשר עכשיו או שצריך לגבוה אותה טפח או יותר

תשובה:

ודאי אסור לעזור לו, גם משום מוקצה. לגבי הגוי ראה במקורות.

מקורות:

במשנה ברורה סי' תרכ"ו סק"כ[1] אוסר גם על ידי עכו"ם, ובסימן תרל"ז סק"א מתיר על ידי עכו"ם אך אוסר על ידי עצמו להחזיר סכך שנפל, ואף שבאורחות שבת ח"א פרק ט' הערה ס"ה והערה מ"ז הביא בשם הגר"ש אוירבך שליט"א שאם עושה זאת לזמן מועט גם להמ"ב מותר כיון שאין לזה שם קבע כלל, אין נראה כן בדברי הפוסקים שיעוי' בשואל ומשיב מהדורא רביעאה חלק ג' סימן כה שכתב שאסור להחזיר הסכך אף שנשאר טפח מכיון שמצוות סוכה מגדירה את הסיכוך לקביעות.

ואם הסכך שנפל אינו פוסל את הסוכה, יש מקום להתיר בשעת הדחק אם יטלטל הסכך בגופו ולא בידיו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל