לתרומות לחץ כאן

שאלות שונות

שאלה:

בס"ד
שלום רב מועדים לשמחה!
1. האם בחורה שמתפללת תפילת שמונה עשרה ותפילה שבע בשבתות וחגים לכיוון הפוך מירושלים , עם הגב לירושלים בגלל נוחות טכנית מבחינת מיקום החדר והחלון היא בכל זאת יוצאת ידי חובת התפילה ?
2. מה קוראים בתורה ובהפטרה בחול המועד סוכות ? אותה קריאה כמו לשבת וחול המועד ?
3. בכל יום מימי חול המועד יש לערוך סעודת פת ועוף מהזריחה עד השקיעה בלבד ?
4. בחורה שהסירה שיערות הגוף בערב יום טוב יכולה להסיר באמצעות סכין גילוח שיערותיה גם בחול המועד בערב שבת?
5. מי שלא גזרה ציפורניה בערב יום טוב כי היו קצרות מאוד ועכשיו רוצה לגזור ביום שישי חול המועד לכבוד שבת , מותר ?
6. אישה חייבת לומר הושענות בכל אחד מימי חול המועד ובשבת ? אם מתפללת יחיד בביתה ולא בבית הכנסת.
7. אישה שקוראת תורה בביתה בשבת ויום טוב ובחול המועד יכולה לברך ברכות התורה בתחילת ובסיום הקריאה ללא שם ומלכות ? וכן גם ברכות ההפטרה ללא שם ומלכות?
8. בליל שבת מועד סוכות אפשר לשיר כרגיל "שלום עליכם", "אשת חיל" ? כי שמעתי שיש אומרים מזמורים אלו בלחש בחול המועד.
9. מי שרגילה לתירוש בכשרות מסויימת וקנתה תירוש בכשרות אחרת שבדרך כלל אינה קונה ומקדשת ומבדילה עליו , יוצאת ידי חובת הקידוש וההבדלה בכל מקרה גם אם הכשרות נמוכה יותר מבדץ העדה החרדית?
מועדים לשמחה!

תשובה:

1. אם עשתה זאת יצאה ידי חובה, אבל אין לעשות זאת מכאן ולהבא! יהודי צריך להתאמץ טיפונת למען קיום מצוותיו..

2. בכל יום מימי חול המועד קוראים את קרבנות אותו היום, ואין הפטרה, בשבת חול המועד יש קריאה מיוחדת עם הפטרה, שמות לג יב עד לא תבשל גדי בחלב אמו, ומפטירין ביחזקאל לח יח עד וטיהרו הארץ, המפטיר הוא קרבנות היום.

3. אין חובה, אבל מנהג טוב לאכול פת בסוכה פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה, ויש מצות שמחה, שהיא לנשים בכל דבר, לאו דוקא במזון כזה או אחר.

4. מותר.

5. אסור.

6. אין חובה, כדאי לומר.

7. אין איסור אבל אין צורך.

8. יש ממעטים בזמירות אבל אין איסור.

9. אם את לא סומכת על כשרות זו, אל תשתי.

חג שמח.

הצטרף לדיון

3 תגובות

 1. בס"ד
  מועדים לשמחה
  אני סומכת על כשרות זו כי כל הספרדים ועדות המזרח סומכים עליה. אם אני מקדשת ומבדילה על תירוש זה אני יוצאת ידי חובה לכתחילה?

 2. 5. בערוך השלחן סימן תקלב
  הרמב"ם בפרק שביעי פסק דמותר ליטול צפרנים בחול המועד, אפילו בכלי, כדרך נטילתן בחול. וכן כתב הסמ"ג. וזהו גם דעת הרי"ף והרא"ש, שפירשו דהא דאמרינן בגמרא (יז ב) דבגנוסטרי אסור – זהו אאבלות ולא אחול המועד. אבל הטור הביא דעות שיש שלא התיר רק בסכין, ולא במספריים. ויש מי שאוסר גם בסכין, רק בידיו.

  ולכן המנהג אצלנו להחמיר בנטילת צפרנים בחול המועד, בין בסכין בין במספריים, אם לא לצורך מצוה כגון אשה לטבילתה. וכל שכן אלו שנתבארו שמותרין לגלח בחול המועד. וכן מי שנטל צפרניו קודם הרגל, ולא היה לו בערב יום טוב מה ליטול, ונתגדלו בחול המועד – מותר לו ליטול בכל אופן שירצה (מגן אברהם).
  ונראה לעניות דעתי דבשעת הדחק, מי שהיה טרוד הרבה קודם הרגל – יכול ליטול צפרניו בחול המועד, כיון שכן הוא דעת ארבעה עמודי עולם.
  עכ"ל

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל