לתרומות לחץ כאן

קישוט דופן הסוכה בפרוכת ישנה

שאלה:

האם מותר לקשט דופן של סוכה בפרוכת ישנה (על גבי מחיצה קיימת) ואם כן האם יהיה ניתן להשתמש בפרוכת ככיסוי לפתח הסוכה או שיהיה בזה משום זילות שמסיטים אותה כדי להכנס ולצאת מהסוכה?

תשובה:

מותר לקשט בה את הסוכה, אבל אין ראוי לכאורה לעשות בה את הפתח.

מקורות:

ראה משנה ברורה קנד יא, וס' גנזי הקודש פרק ה סעי' יד. היא נחשבת תשמיש דתשמיש קדושה ולא תמיש קדושה ממש.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנד סעיף ג: תשמישי קדושה, כגון: תיק של ספרים ומזוזות, ורצועות תפילין, וארגז שנותנין בו ס"ת או חומש וכסא שנותנין עליו ס"ת,  ווילון שתולין לפני ההיכל, יש בהן קדושה וצריך לגנזן.

משנה ברורה סימן קנד ס"ק יא: (יא) ווילון שתולין – הוא הפרוכת והיינו למנהג התלמוד שהיו לפעמים מניחין ס"ת עליה או שהיו מכסין בה הס"ת [ונראה שהיה זה דבר מצוי בזמנם דאל"כ הו"ל תשמיש אקראי בעלמא ואין ע"ז שם תשמיש קדושה] אבל האידנא דלא נהגינן הכי הו"ל רק תשמיש דתשמיש וזהו שהגיה הרמ"א לקמן בס"ו בהג"ה [אחרונים]:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנד סעיף ו: הגה: ופרוכת שאנחנו תולין לפני הארון אין לו קדושת ארון, רק קדושת בהכ"נ; וכן הכלונסות שבו תולין הפרוכת, ומ"מ אסור לעשות מהם העצים שמסמנים בו הקריאה לחובת היום, שאינן קדושים כמו הם (פסקי מהרא"י סי' רכ"ה).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל