לתרומות לחץ כאן

נהג ברכב של חברו לטובת בעל הרכב ועשה תאונה

שאלה:

בס"ד
שלום רב
חבר בא לבקר את חברו בבית החולים החבר החולה ביקש מהחבר שבא לבקרו להחזיר את רכבו לביתו היות והוא חולה בבית החולים החבר נענה בשמחה ולקח את הרכב באמצע הדרך עשה תאונה והרכב הושבת ואין כיסוי ביטוחי מעבר לצד ג כך שהחבר החולה הפסיד 15000שח האם החבר שבא לבקר ועשה טובה לחברו צריך לשאת בנזק ?

תשובה:

שלום וברכה,

אם הנהג עשה תאונה מחמת רשלנות [דיבר בפלאפון ולא שם לב למתרחש, או שנהג במהירות מופרזת] חייב לשלם על הנזק. אולם אם נהג בצורה רגילה ואירע תאונה פטור מתשלומים גם אם הוא הגורם לתאונה. כיון שעה טובה לחברו לא נידון כמזיק בידיים.

בהצלחה.

מקורות:

מתעסק לטובת חברו אין דינו כמזיק בידיים

בגמרא ב"מ פב, ב מבואר שלפי דעת רבי יהודה סבל שהעביר את החבית שומר חנם פטור ושומר שכר חייב. [להלכה (שו"ע סימן דש) נפסק שגם שומר שכר פטור מאחר ותיקנו חכמים שסבל שנתקל דינו כאנוס].  והקשו הראשונים מדוע פטור הסבל הרי החבית נשברה בעודו מחזיק בידו והרי הוא מזיק בידיים, ומזיק בידיים חייב. 

בתוספות ר"פ [והובא בשטמ"ק] (ב"ק כז, א) תירץ: "ותירץ ריב"א דכיון דהוי שומר חנם לא שייך בו דין אדם המזיק, שהרי עליו מוטל להתעסק בדבר, ולכך לא מחייב רק בפשיעה. אבל אדם דעלמא מה היה לו להתעסק בדבר כיון שאינו מוטל עליו, לכך חייב בכעין גניבה ואבידה". ולפ"ז ביארו אבנ"ז (חו"מ סימן יט) והמחנ"א (בהגהותיו על הרמב"ם) שבאופן שהמזיק התעסק לטובת הניזק והזיקו בשוגג לא נידון כאדם המזיק שחייב בשוגג.

ובזה יישבו את דעת הראב"ד באשה המתעסקת בתוך ביתה ושברה כלים של בעלה שאין דינה כמזיק בידיים אלא כשומר, כיון שמוטל עליה לעסוק אם נשברו כלים מתחת ידה אי"ז אדם המזיק, אלא שומר שפשע, ולכן פטורה מדין שמירה בבעלים. ואי"ז דומה לאדם אחר שלא מצווה להתעסק ונשמטו כלים מתחת ידו, שנחשב לאדם המזיק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל