לתרומות לחץ כאן

קימה בפני זקן

שאלה:

שלום לרב , פסק הרמב"ם וכך ראיתי גם בילקוט יוסף שצריך לקום מלוא קומתו הן מפני חכם והן מפני זקן בגיל.
ראיתי שהעולם לא נוהגים כן ואף תלמידי חכמים נוהגים הידור בעלמא (קימה במקצת) ועוד שאם לא כן (וחייבים קימה מלוא קומתו בשניהם) מדוע הוציאה התורה לזקן (חכם) בלשון הידור, יכלה לומר קימה לשניהם…
תודה

תשובה:

שלום רב

חיוב הקימה בפני רבו שאינו מובהק [כלומר שאין רוב תורתו ממנו] היא רק בתוך ד’ אמותיו, ראה בבא מציאה לג ובשאילתות שאילתא קלא, ורמ”א סי’ רמב סעיף ד, אך יש שהחמירו שכל שלמד ממנו תורה אף שלא רוב תורתו ממנו חייב לעמוד לפניו כמלוא עיניו, ראה שו”ת מהרי”ק החדשים סי’ יב, ומכל מקום בשאר חכם או זקן מספיק ד’ אמות, ולא רק הידור. כמו כן נחלקו הפוסקים האם יש חיוב לקום בכל פעם שהוא עובר או רק פעמיים ביום – בכניסה וביציאה ולכן ודאי מקום שנהגו שלא לעמוד אפילו בפני רב בית הכנסת בעלייה לתורה אין למחות בידם. על מחלוקת זו ראה כאן.

מצווה לקום לפני הזקן גם באמצע השיעור. ראה שו”ע יו”ד סי’ רמד סעי’ א’: “מצות עשה לקום מפני כל חכם, אפילו אינו זקן אלא יניק וחכים, ואפילו אינו רבו, רק שהוא גדול ממנו וראוי ללמוד ממנו. וכן מצוה לקום מפני שיבה, דהיינו בן שבעים שנה, אפילו הוא עם הארץ, ובלבד שלא יהיה רשע”. ובהמשך בסעי’ יא כתב המחבר: “אפילו בשעה שהוא עוסק בתורה, צריך לעמוד מפניו”.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל