לתרומות לחץ כאן

משחק פזל בשבת

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

משחק ילדים הנקרא פזל שהוא לבנות תמונה שנשבר לכמה חלקים כגון פזל של בית וכו' האם זה מותר לשבת לילדים?

יש צד לומר שכיון שהדבר נצר כך תמונה שבורה לחלקים כדי לבנות שזה אינו בנין או הפרדה דבר בשבת ואף אם יהיה אותיות שכבר עומד נפרד. אבל מצד השני יכול להחשב כבונה או כותב או מוחק בהפרדת אותיות.

לא נראה שאסור שכיון שכבר נוצר שבור אין כאן בנין או סתירה, מ"מ כיון שיש תמונה אותיות זה אינו דומה לגמרי למשחק ליגו שבונים סותרים ומותר לילדים.

נשמח לקבל בירור.

תודה ושבת שלום

תשובה:

שלום וברכה

הדין בזה הוא שאסור לשחק בזה בשבת ויש בדבר משום איסור כותב, ולכן וגם יש איסור לסתור אחרי שחיברו את החלקים זה לזה. משום שכשם שחיבור חלקי הפאזל נחשב כמלאכת כותב כך פירוקם של חלקי הפאזל יחשב גם הוא כמחיקה שהיא מן המלאכות האסורות בשבת.

שבת שלום ומבורך

מקורות:

הנה לגבי קירוב שני חלקי דף קרוע כדי ליצור יחד כתב אחד או ציור אחד, כתב בשמירת שבת כהלכתה פרק כח סעי’ ג להקל על פי תשובת הרמ”א סי’ קיט. ובאגרות משה יו”ד ח”ב סי’ עה כתב שאף הרמ”א התיר רק בנדונו שהיה ציור על חודי דפי הספר שבסגירתו נוצר ציור שלם, שכיון שהספר מיועד לפתיחה וסגירה תמיד אין כאן מלאכה, משא”כ כאן ששני חלקי הדף אינם מחוברים כלל.

אולם כאשר החלקים נאחזים זה בזה כתב בשמירת שבת כהלכתה פרק טז סעי’ כג שלכל הדעות יש לאסור, ומקור הדברים במגן אברהם בסי’ שמח ס”ק י, והרבה יש להאריך בענין זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל