לתרומות לחץ כאן

מזוזה במלון / בבית חברו שאין לו מזוזה

שאלה:

שלום וברכה
1. אדם שמתארח אצל חברו זמן רב מאד, ויש חזקה שהמזוזות שלו פסולות. האם חובה עליו לקבוע מזוזה כשרה?
2. אדם שמתארח בבית הארחה זמן רב מאד, ובעל הבית נותן לו לשהות שם בחינם, והמזוזות בחזקת פסולות. האם חובה עליו לקבוע מזוזה כשרה?
תודה

תשובה:

המתארח בבית חברו אינו חייב לקבוע מזוזה, כיון שלא עשה שום קנין, לא של שכירות ואף לא של שאלה, ראה תוס' רי"ד שבת קלא ב ואבני נזר יו"ד סי' שפ, ורוח חיים סי' רפט ועוד, וע"ע תשובות והנהגות ח"ב סי' תקלז, וראה שם שראוי שישתדל אצל בעל הבית שיקבע מזוזה.

לגבי מלון זה תלוי כמה זמן נמצאים, כלומר גם בארץ ישראל החיוב הוא רק לאחר ל' יום, ובלי ברכה, כיון שיש דיון בפוסקים אם דינו כדירת עראי או קבע, אחר שבמהות הדברים אין כאן שכירות של ממש, ודינו כפונדק. ראה שו"ת מהרש"ג ח"ב סי' קכב, משנה הלכות ח"ד סי' קלד שפטרו ממזוזה, וראה ספקו של השדי חמד מערכת מ כלל קיח, וראה חלקת יעקב יו"ד סי' קס שהחמיר בזה כשאין לו דירה קבועה אחרת, וראה ערוגת הבשם יו"ד סי' רל שחייב אחרי ל' יום, וכן היה מנהג הגאון ממונקאטש, ראה דרכי חיים ושלום אות תתקסד, וכן פסק במנחת יצחק ח"י סי' צב לקבוע ללא ברכה, וכ"ה בלהורות נתן ח"ג סי' עא.

גם כאשר האירוח הוא בחינם, לכאורה אין דינו ככל המתארח בבית חברו, אלא כדין דירה שאולה, כיון שאינו טפל לחברו אלא נהנה משירותי המלון ככל אורח, רק ויתרו לו על התשלום.

ברכה והצלחה

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. במצב היום של פליטים ששכרו מלון לפרק זמן (כגון ג' חדשים) ולא ברור איפה יהיו אח"כ ומתי יעזבו את המלון. האם במקרה כזה יש לקבוע מזוזה פלסטיק עם ברכה?
    תודה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל