לתרומות לחץ כאן

הוצאת המת מקברו כדי לקוברו בארץ ישראל

שאלה:

שלום וברכה. האם מותר להוציא אשה מקברתה בחו״ל על לקברה ליד בעלה שנקבר בארה״ק?

תשובה:

שלום וברכה

מותר לפנות מת מקברו כדי לקןברו בארץ ישראל, כמבואר בשו"ע בסי' שסג, בפרט שבעלה קבור שם, ונוח לאשה להקבר ליד בעלה, אבל לא יוציאוה לפי חלוף 12 חודש מקבורתה. ומקור הדברים ברמב"ן בס' תורת האדם אבלות.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שסג: אין מפנין המת והעצמות, לא מקבר מכובד לקבר מכובד, ולא מקבר בזוי לקבר בזוי, ולא מבזוי למכובד, ואצ"ל ממכובד לבזוי. ובתוך שלו, אפילו ממכובד לבזוי, מותר, שערב לאדם שיהא נח אצל אבותיו. וכן כדי לקוברו בארץ ישראל, מותר. ואם נתנוהו שם על מנת לפנותו, מותר בכל ענין. ואם אינו משתמר בזה הקבר, שיש לחוש שמא יוציאוהו עובדי כוכבים, או שיכנסו בו מים, או שהוא קבר הנמצא, מצוה לפנותו. (יש נוהגין לתת מעפר א"י בקבר) (א"ז), (ויש למנהג זה על מה שיסמוכו) (מדרש תנחומא פ' ויחי).

בית יוסף יורה דעה סימן שסג: וכתוב עוד שם (בשם האו"ז שם סי' תיט) אין להוליך המת מעיר שיש בה קברות לעיר אחרת אבל מוליכין מחוצה לארץ [לארץ ישראל]: וכתב הכל בו (סי' קיד דף פח:) הטעם שאין מפנין המת ממקום למקום לפי שהבלבול קשה למתים מפני שמתייראין מן יום הדין וזכר לדבר (איוב ג יג) ישנתי אז ינוח לי ובשמואל הוא אומר (ש"א כח טו) למה הרגזתני לעלות ואם צוה לקברו בביתו ולהעתיקו לבית הקברות מצוה לקיים דבריו:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל