לתרומות לחץ כאן

אם מותר לדבר אחרי ברכת המפיל

שאלה:

שלום הרב,
האם מותר להגיד 'לילה טוב' אחרי ברכת המפיל.
תודה.

תשובה:

לכתחילה אין לדבר כלל אחרי אמירת ברכה זו, ולכן את הלילה טוב יש לומר קודם.. אבל גם אדם שיודע שיאלץ לדבר אחר כך מסיבה מסוימת חייב לברך וכפי שיבואר במקורות.

מקורות:

הביאור הלכה בסי' רלט כתב, שאין לאדם לברך ברכת המפיל עד שהוא בטוח שבכוונתו לישון מיד, ולדעתו, אם מברך ולאחר מכן מפסיק בענינים אחרים – ברכתו נחשבת ברכה לבטלה. אולם, רוב הפוסקים הכריעו בזה שלא כדבריו [ראה א"ר שם ס"ק ג, יעב"ץ סדר קר"ש שעל המיטה, אשל אברהם מהדו"ת שם, מהרי"ץ חיות ברכות יא ע"ב, כף החיים שם ס"ק ז בשם הגר"ח פלאג'י] וסמכו על דברי החיי אדם שנקט שברכה זו אינה נאמרת על השינה הפרטית של האדם אלא על מנהגו של עולם, וממילא, אף אם נמצא שלא ישן כלל אין זו ברכה לבטלה. אלא שלכתחילה תיקנוה לאדם ההולך לישון. וכן הובא בס' הליכות שלמה בשם הגרש"ז אויערבך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל