פדיון כפרות עכשיו

נפל החשמל בשבת – אמירה לגוי

שאלה:

שבוע טוב לכבוד הרב,
אבקש לשאול בבקשה: א. בליל ראש השנה כתוצאה מפלטה שקצרה נפל החשמל בדירה(כבו החשמל הפלטה המקרר וכו'…). ניתן היה בהסתמכות כלשהי על דעות בהלכה כאשר הזרם מופסק לחבר פלטה אחרת לשים את הסיר ולרמוז/לומר לגוי שנפל החשמל בדירה?
ב. ניתן לצאת עם מגבת רחצה מחוץ לעירוב כשאר היא מונחת כצעיף משני צידי הצוואר ללא ליפוף כלשהוא? ו שצריך ליפוף? או שבכלל אסור בשום צורה שהיא?

בברכה

תשובה:

שלום וברכה

א. ככל שהגוי יעשה זאת עבור הישראל זה אסור משתי סיבות: 1. מעשה שבת של גוי עבור יהודי אסור בהנאה, ומותר רק במניעת נזק, וכאן יש גם הנאה. 2. אין כאן היתר של שבות דשבות במקום צער וכדומה, כיון שגם לאלו הסוברים שחשמל בשבת הוא רק מדרבנן, ושלא כדעת החזון איש, בכל הנוגע לפלטה ולמיחם ודאי האיסור הוא דאורייתא וממילא לא ניתן לומר כאן שהוא שבות דשבות לצורך מצוה שמותר, מה גם שרבים מהפוסקים חששו לדעת החזון איש, וכן בעל האגרות משה צידד בהחלט שמדובר באיסור דאורייתא ואין כאן אלא שבות אחד. זאת בלי לדבר על כך שודאי אסור לקחת פלטה ולחבר לחשמל, משום מוקצה. אמנם אם הגוי עושה לצרכו, נניח מציעים לו אוכל והוא צריך להרים את החשמל כדי לאכול ולמצוא אותו, וכל שאר הפעולות נעשות על ידו בדרך אגב מותר, אבל זה פחות מצוי היום.

ב. צריך שיהיה דרך מלבוש, אינני יודע אם בלי ליפוף זה נחשב דרך מלבוש. ראה ארחות שבת פרק כח סעיףקנח, שלכן להניחה על הראש שזה אינו דרך מלבוש היום – אינו מועיל.

הצטרף לדיון

7 תגובות

  1. אבל כבוד הרב אין המצב הנ"ל נכנס בגדר אונס ושעת הדחק שהמקילים יש להם על מי לסמוך על דעת העיטור והוא דעת הפרי מגדים בעובדא שאצלו נתפרקה הסוכה בליל שבת שבחג, וכותב שהסומך על הרמ"א להתיר בצורך גדול ובמקום מצווה איסור תורה(אוהל ממש כלשונו), במקום שמפסיד שמחת יום טוב לא הפסיד, כפי שמובא בפסקי תשובות סימן רעו אות ט' בהערה 72 ?

  2. לפלא בעיני שכבר עיינת שם ולא ציינת שהביא לרוב ככל הפוסקים שחלקו על העיטור ואסרו אפילו במקום צורך גדול כמו המשנה ברורה והכף החיים בשם פוסקים רבים, והמגן אברהם שם, ולא הזכרת אלא מה שהביא בסוף בסוף לענין אם למחות מאוד במי שמיקל וכו'..

  3. אזי פסיקתו ושיטתו של הפרי מגדים זי"ע דחויה מכל וכל בהלכה ואין נמצא בימינו בבתי ההוראה מי שמורה כמוה במצב של צורך גדול במקום מצווה?

  4. בצורך מצוה דרבים יש בזה מחלוקת גדולה, יש שנהגו להדליק נרות על ידי גוי בבית הכנסת, ויש שהתירו רק במקום חשש איסור דרבים כמובנקרע העירוב וכך נראה במשנה ברורה והארכנו בזה בכמה מקומות באתר, תראה בחיפוש שבות דשבות לצורך מצוה דרבים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל