פדיון כפרות עכשיו

מפטיר לאבל

שאלה:

כתבתם שטעם המנהג הוא ברכות צידוק הדין ומקורו ברכי יוסף סי' רפד, ובשער אפרים שער ט סעי' מב.
אשמח אם תוכלול להעתיק מקורות מלאים. כי ברמ"א ובנטעי גבריאל בשם ילקוט אברהם משמע שהטעם הוא עילוי נשמה ע"י זיכוי הרבים.
סבתי נפטרה והותירה בנות, חתנים ונכדים, ואני מסופק האם להשתדל לעלות למפטיר כל השנה.

תשובה:

כעת מצאתי זאת בס' נפש חיה מרגליות מהדורה חדשה עמ' קמד בשם הברכי יוסף על פי מהרח"ו בס' הגלגולים.

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. בברכי יוסף כתוב רק שמפטירים בשבת שלפני.
  הרב מרגליות מפנה להערותיו על יו"ד שלא יצאו לאור.

  יש לכם עוד מקורות?
  סבתי נפטרה והותירה בנות, חתנים ונכדים, ואני מסופק האם להשתדל לעלות למפטיר כל השנה.

 2. שו"ת הריב"ש סימן קטו
  עוד כתבת ונהגו בספרד לומר קדיש דרבנן מי שמת אביו כל שנת אבלו על ההוא מעשה שראהו לאביו שהיה נדון שהיה פחמי. אותה ההגדה ראיתיה באותה ארץ ואיני זוכרה, וגם מקומה יודיעני האדון לדעת דרכיה דרכי נועם ונתיבותיה שלום.
  תשובה ההגדה ההיא אינה בגמרא שלנו, ואולי בספרי הרבות או בתנחומא. אבל מצאתי בספר אורחות חיים שחבר החכם רבי אהרן הכהן ז"ל וזה לשונו טעם תקנת הקדיש שאומר על אביו ועל אמו. כתב הר"ם נ"ע מצוה לומר קדיש על אביו ואמו. אבל אין לומר קדיש בשביל אמו בחיי אביו אם אביו מקפיד, ואעפ"י שעשתה צואה לומר קדיש בשבילה מ"מ כבוד האב קודם לכבוד האם. ותקנו ז"ל לומר קדיש על מה שנמצא בהגדה פעם אחת פגע רבי פלוני במת אחד שהיה מקושש עצים ונושאן על כתפו. אמר לו בני למה לך, אמר לו רבי כה משפטי כל הימי' להביא באש של גיהנם להיות נדון בה. אמר לו ואין מי שיוכל להצילך מן הצער, אמר לו אין מי שיצילני אם לא שיאמר בני קדיש או יפטיר בנביא לכבוד השם בעבורי, ואם יעשה כן ידעתי כי זכותו תעמוד אלי ויגן בעדי. ויבא רבי פלוני ויגד זה לבנו של מת ויעש ככל אשר אמר. לימים נגלה אל החכם הנזכר פעם אחרת ויאמר לו תנוח דעתך שהנחת את דעתי. ועל זה פשט המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרא כל י"ב חדש וגם להפטיר בנביא. ויש מתפללין בכל מוצאי שבת תפלת ערבית, לפי שבאות' שעה חוזרין הפושעים לגיהנם ששבתו בשבת ואפשר שיגן עליהן זכות אותה תפלה וכן יהי רצון. עד כאן בספר הנזכר.

 3. השאלה המקורית עדיין נשארה: מה הטעם שהאבל עולה דווקא למפטיר: זיכוי הרבים או ברכות צידוק הדין? או שניהם?
  ונפ"מ לנכד

 4. מסתבר שזה זכות עבורה, אבל באופן כללי גם אבל לא צריך לרדוף אחרי מפטיר, זה קשה ויש הרבה שזקוקים, ובית הכנסת אוהב לגוון בעליות, מידי פעם כשמזדמן זה טוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל