לתרומות לחץ כאן

חנות בבעלות של יהודי שפתוח בשבת

שאלה:

שלום וברכה. יהודי רוצה לפתוח חנות שבו יעבדו רק גויים. יהודי בעל החנות לא עובד שם, הוא רק בעל העסק. כל הדברים ינהל גוי. האם מותר שגוי יעבוד בשבת בחנות עם הסכם שכל הרווחים של שבת הגוי לוקח לעצמו? (חנות נמצאת במקום שיש שם יהודים בשבת, לכן יש בעיה של מראית עין).

אם הפתרון הקודם לא מועיל, מה כן יכול להיות פתרון כדי להתיר שהחנות תעבוד בשבת? תודה

תשובה:

באופן כללי יש שהתירו זאת על ידי שיעשו חוזה תקף משפטית, לפיו החנות היא ממש של הגוי בשבת והרווחים שלו כי הוא הבעלים באותו היום, אלא שכדמי שכירות הוא נותן סך פלוני לבעל המקום. אפשר גם לקבוע שאם לא יוכיח בדיוק רווח והפסד יטול לעצמו רק סך פלוני. מלבד זאת חייב להיות ברור לקונים שהחנות היום שלו, זה חייב להיות מצויין על שלט גדול בחוץ וכדומה, כדי שלא תהיה בעיה של מראית העין. אבל העיקר חשוב, לא די שהרווחים ילכו אליו, זה חייב להיות מושכר לו ליום זה. 

מקורות:

ההיתר הנ”ל מבוסס על דברי הרמ”א (או”ח סי’ רמה ס”א) על פי הר”ן, שכאשר יש גוי ויהודי שותפים בעסק, האיסור הוא דוקא כשכל יום עובד אחד מהם בעסק, אז כל אחד שעובד, הרי הוא כשלוחו של שותפו, וכשבשבת הגוי עובד הרי הוא גם שלוחו של הישראל, ואסור. אולם אם בכל יום מימי החול שניהם עובדים יחדיו בעסק, הרי מוכח שבשבת שהגוי עושה לבדו אי”ז בכלל השותפות, ומותרים אח”כ ליטול שכר בשוה, דהגוי – אדעתא דנפשיה עביד. ורבים מהאחרונים נקטו עיקר כדעת הרמ”א, כמ”ש הב”ח (סי’ רמה ס”ב), ובשו”ת דברי מלכיאל (ח”ד סי’ ד) והחתם סופר (או”ח סי’ נח), ועוד. ואף אם בפועל עובדים בשבת בבית המסחר הפועלים ולא הגוי בעצמו, ופועלים אלו הם פועלים גם של הישראל, מכל מקום מאחר והם פועלים השכורים לכל ימות החול ולא רק לשבת, כתב האגרות משה (או”ח ב סי’ סה) להתיר בזה.

ומ”ש דאף אם מקבל רק אחוזים מועטים נחשב כשותף, כ”כ הנודע ביהודה (תנינא או”ח כט ועוד).

אלא דיש להזהר שלא יהיה חשש מראית העין, וכגון שהכל יודעים שיש לנכרים חלק בבית מסחר. (אג”מ שם). וכן אם היהודי אינו יושב בחנות כלל, גם לא בימי החול. (נוב”י תנינא או”ח כט).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל