לתרומות לחץ כאן

עיתונים עם דברי קודש בתוך שקית לאשפה/לגניזה

שאלה:

עיתונים שיש בהם דברי קדושה..
להשליכם לאשפה אי אפשר, שכבר יש בהם גניזה. להשליכם לגניזה אי אפשר, שכבר יש בהם ענייני חולין.

האם מותר להניחם בתוך שקית, ולהניחם באשפה או בגניזה?

תודה.

תשובה:

בפח האשפה ודאי שלא, לגבי הגניזה, לכתחילה עדיף למיין את הגניזה [חבל גם על התשלום הרב שאתה משלם על כמות רבה יותר של גניזה, אבל אם קשה מאוד, תשים בגניזה את כל העיתון.

נסדר את הדינים אחת לאחת:

א. עיתונים שיש בהם מדור מיוחד המיועד לדברי תורה, אותם עמודים טעונים גניזה. ואין צריך לומר צילומים של מגילות וכדומה. זה ברור.

ב. כתבה שעיקרה עניני חול אלא שמשולבים בתוכה דברי תורה: אם יודע שיש בהם דברי תורה חייב לגונזם, אך אם אינו יודע כרגע על כתבה מסוימת נחלקו הדעות, יש סוברים שחייב לבודקו, ויש אומרים שכאשר לא משולבים בכתבות דברי תורה באופן קבוע אינו חייב בדיקה ומותר לזורקו.

ג. נחלקו הדעות, האם מותר לגנוז את העיתון כולו או שיש להפריד את דברי החול מדברי הקודש ולגנוז רק את הטעון גניזה.

ד. עיתון המונח על הארץ אין חיוב להרימו ולבדוק אם יש בו דברי תורה.

ה. יש שהתירו לזרוק עיתונים לפח כשהם עטופים בניילון, כאשר אינו יודע אם יש בהם דברי תורה.

מקורות:

א. ראה שבט הלוי יו"ד סי' קסב.

ב. ראה ס' גנזי הקודש פרק י סעי' ג שנחלקו בכך הגר"נ קרליץ והגרי"ש אלישיב. להלכה, נראה שהואיל וכיום כמעט ואין עיתון חרדי שלא משולבים בו דברי תורה יש חיוב לבודקו מן הגניזה.

ג. ראה ס' גנזי הקודש שם סעי' ד, שאף בענין זה נחלקו הגר"נ קרליץ והגרי"ש אלישיב. וראה שם בהערה שבעל הקהילות יעקב היה מורה לבני ביתו לגנוז את העיתון כולו ולא הקפיד להפריד ביניהם.

ד. שם סעי' ה בשם הגר"נ קרליץ והגר"ח קנייבסקי.

ה. ראה כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל