לתרומות לחץ כאן

לקדש אשה בביאה בימנו

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

האם בימנו אם גבר אומר ממול ב' עדים כשרים הריני מקדש זאת בביאה והיא מסכימה ונכנסו בחדר פרק זמן המספיק לביאה. אף שפקו חז"ל קידושין בביאה שהוא מדאורייתא מ"מ בכהאי גאוונה חל הקידושין?

ודאי שאין לכתחילה לעלות על הדעת לעשות כזה, וכל מי שיש לו לפחות ריוח תורה לא היה עושה כזה, מ"מ באנו לברר מהו מעמד קידושין בביאה בימנו.

נ"מ אולי בשעת הדחק מי שנמצא במדינה גרועה שיש סכנה ולא יספיק לקדש באופן אחר תוך כדי כך יתחתנו וגם יועיל להציל האשה מאונסים, אולי במקום כמו אפגניסטן וכדומה שבריונים קיצוני דת שולטים.

נשמח לקבל תשובה

תשובה:

שבוע טוב,

לא כ"כ הבנתי את השאלה. אכן כך מקדשים בביאה כפי שנפסק בשו"ע אבה"ע סי' לג. לא לגמרי הבנתי את הסיטואציה של הכורח לקדש באופן הזה.

מקורות:

שולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן לג

סעיף א

בביאה כיצד, אמר לה בפני שני עדים: הרי את מקודשת לי בביאה זו, ונתייחד עמה בפניהם, הרי זו מקודשת אף על גב דחוצפא היא. ( בין שבא עליה כדרכה בין שלא כדרכה) (טור). ואין דינה אלא כמאורסה, ולא כנשואה. הגה: ויש אומרים דוקא שבא עליה בבית חמיו, אבל כנסה לביתו ובא עליה, או שקידש כבר ובא עליה, דינה כנשואה.  י"א דפנוי הבא על הפנויה לפני עדים, חוששין שמא כוון לשם קידושין (מרדכי פ' האומר), דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אבל אם כבר הוחזק לזנות, או שיש לו אשה אחרת, לא חיישינן (ת"ה סי' ר"ט). ויש מקילין בכל ענין, ועיין לקמן סימן קמ"ט וקס"ז סעיף ב', ולעיל סימן ט"ו סעיף יו"ד.

סעיף ב

המקדש בביאה, דעתו על גמר ביאה. לפיכך אם קודם שגמר קיבלה קידושין מאחר, מקודשת לשני. אבל אם הערה בה ופירש מיד, או שאמר תחלה שדעתו לקנות בהעראה, קנה מיד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל