לתרומות לחץ כאן

יישוב דעת חולה שיש בו סכנה בשבת

שאלה:

שלום הרב
במקרה בו יש חולה במצב קשה והוא טוען בשבת שאם יביאו את פלוני מעיר אחרת אליו שיהיה אצלו או שידבר איתו בטלפון זה יחזק אותו ויאריך לו את הכוח להילחם במחלה האם ניתן לחלל שבת בשביל זה?

תשובה:

שלום וברכה

כאשר יש יסוד לדברים זה מותר, אבל בדרך כלל ניתן להניח את דעתו באופן אחר. שאלה זו באה לידי ביטוי בעיקר בנושא של תומכת לידה, יש נשים רבות שעם המצאה של תומכת לידה איתן בשעת הלידה מיישב דעתן ויש בזה כדי להתיר את הגעתה של התומכת. לכתחילה כמובן על ידי גוי. כמובן, כל מה שאפשר לעשות כדי ליישב דעתה באופן אחר עדיף.

מקורות:

בשו"ע (סי' של סעיף א) מבואר שמדליקים נר ליולדת אפילו אם היא סומא. והטעם שאפילו המילדות יודעות ואינן זקוקות לנר, אבל קים להו חז"ל שלא מיתבא דעתה כאשר היא בחושך, וכמ"ש המ"ב ס"ק ג'. ואף אם לא אומרת כלום וגם המילדת לא אומרת כלום, מדליקים לה נר, שם.

והבה"ל שם ד"ה נר הקשה למה לא מצריכין מומחה וכמו שנאמר לענין אכילה ביום הכפורים. ותירץ שיש יותר סכנה במפחד. וזה באמת חידוש שהרי יש מחלות קשות ביותר שהאדם יכול להיות חולה בהם ביום הכפורים, ובכל אופן הפחד יותר קשה מהם.

ובשו"ת אגרות משה או"ח ח"א סי' קל"ב למד מענין הזה של פחד היולדת שאם האשה אומרת שהיא פוחדת אז יש לבעל לנסוע עמה לבית חולים. והחזו"א כתב שהוא מזרז שיסעו עמה, והביאם בתורת היולדת עמ' פ"ז. והוסיף תורת היולדת בהערה א' שאם לא תרגע אלא בבעלה ובאמה יתכן שמותר לשניהם.

ולפ"ז נראה שה"ה שמותר למסיעת לנסוע עם היולדת, שהרי מאי שנא הבעל או האמא מן המסייעת, כי כל תכלית של האנשים האלה היא אך ורק להרגיע את היולדת שהיא לא תפחד, שהרי אין להם שום עזרה בתחום הרפואה, ואם כן ק"ו למסייעת שיש לה עכ"פ איזה ידע בתחום הרפואי ומקילה באופן ממשי מן הצער של הלידה, שמותר לה לנסוע עם היולדת.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. הכוונה שלא כל משפט שהוא אומר אנחנו צריכים לקבל כאמת מוחלטת עד כדי חילול שבת, לפעמים אדם מעדיף נוכחות אבל זה לא משמעותי עד כדי ישוב דעתו המתיר חילול שבת. אתן דוגמא. בית חולים מסויים בירושלים התפרסם בבית היולדות שבו, אבל מבחינת בית חולים אינו מהגדולים והידועים. משום כך היו נשים רבות שלא רצו ללדת שם, אולי משהו יסתבך חלילה וכו'. ומשום ישוב דעת התירו להן ללכת לבית חולים מרוחק דבר הכרוך באינספור חילולי שבת על דוושת הגז. לימים, פירסם בית חולים זה שהוא מחלק חינם עגלת תינוק לכל יולדת! הצפה של יולדות היתה שם! וכאן השאלה, אשה שבאמת חוששת ללדת שם ואין דעתה מיושבת עליה מרוב חשש, בשביל עגלה שעולה כמה מאות שקלים תבוא ללדת? ודאי שלא… אלא מה שכאשר אין עגלה היא בודאי רוצה בית חולים טוב יותר, אבל כשיש עגלה פתאום דעתה מיושבת. כך גם באותו אדם, האם הואבאמת לחוץ בגלל המחסור בדעתו של אותו אדם ונוכחותו, או שיותר נוח ונעים לו שיבוא? זה הבדל גדול!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל