לתרומות לחץ כאן

ברכה על טלית של בית הכנסת

שאלה:

האם צריך לברך על טלית של בית הכנסת אם אני רק עולה לתורה? ומה הדין בחזן שמשתמש בטלית כזאת?

תשובה:

שלום וברכה

כאשר שואל טלית מחברו ודאי אינו מברך, כיון שהיא שאולה ואינו חייב להטיל בה ציצית, השאלה לגבי טלית הקהל שהיא שייכת לכולם, ומסתבר שזה כך גם בבית הכנסת כמו שהזכרת, והמנהג גם בזה לסמוך על סברת השערי אפרים שהביא הביאור הלכה בסי' יד, שכיון שהלבישה היא לשם כבוד ולא למטרת לבישה, לא מברכים עליה [אף שבמשנה ברורה שם נראה שנקט לעיקר שלא כדבריו]. כך מבואר בספר הליכות שלמה פ”ג סעיף י”ב וכך מובא באשי ישראל פרק מה הערה מד בשם הגרי”ש אלישיב והוסיף שיכון שלא לזכות בה, וכן דעת המשנה הלכות ח”ט סימן רל”ד וכ”כ בשו”ת רבבות אפרים ח”א סי”ב.

שנה טובה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל