לתרומות לחץ כאן

שכחה להדליק נר שבת

שאלה:

שלום רב,
אשה ששכחה להדליק נר שבת, מטילים עליה קנס שתדליק כל חייה נר נוסף.
האם יש מקום לומר שהדלקת נר נוסף זו הנהגה טובה שהיא אינה חייבת בה מעיקר הדין, וע"כ יכולה לעשות התרת נדרים ולהיפטר מההנהגה הזו ?

תשובה:

לא הבנתי איך יכולה להתיר נדרה, הרי קנסו אותה כך לעשות?! מה שחייב אותה להתחיל בכך מחייב אותה גם להמשיך…

מקורות:

דרכי משה הקצר אורח חיים סימן רסג: כתב מהרי"ל (הל' שבת סע' א') אשה ששכחה ולא הדליקה נר בשבת שצריכה כל ימיה להוסיף על נר של מצוה יותר ממה שהיתה רגילה להדליק עד עתה וצריכה תענית ווידוי וכו' וכל זה אינו אלא חומרות רחוקות ואדרבה נראה דכל המוסיף על הנרות גורע ומפסיד הכוונה של זכור ושמור אבל הנשים נוהגות כדברי מהרי"ל שכל ששכחה פעם אחת מדלקת כל ימיה ג' נרות. ונראה דסמכו אדברי מרדכי דכתב במסכת ר"ה ריש פרק י"ט (סי' תשכ) דיכולין להוסיף על דבר המכוון וכן כתב שם האשיר"י (פ"ד סי' ג) ועיי"ש:

וכן פסק למעשה. שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג: יהא זהיר לעשות נר יפה, ויש מכוונים לעשות ב' פתילות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. הגה: ויכולין להוסיף ולהדליק ג' או ד' נרות, וכן נהגו. האשה ששכחה פעם אחת להדליק, מדלקת כל ימיה ג' נרות (מהרי"ל) כי יכולין להוסיף על דבר המכוון נגד דבר אחר, ובלבד שלא יפחות (אשר"י ומרדכי מס' ר"ה ר"פ יום טוב).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל