לתרומות לחץ כאן

חומש- בחנוני נא בזאת

שאלה:

אם אתן חומש (בדיוק) מכל רווח לעניים ולומדי תורה, יהיה מותר לי לנסות?

תשובה:

הגמרא (תענית ט, ב) לומדת דין ייחודי בנוגע לנתינת מעשר. על אף שאסור לנסות את הקב"ה בכל דבר, שנאמר (דברים ו, טז), "לא תנסו את ה' אלוקיכם", מכל מקום במצוות מעשרות מותר לנסות את הקב"ה. כלומר, מותר לאדם לעשר את יבולו (ואת ממונו, וראה בסמוך), ולבחון בכך את הקב"ה אם אכן יתעשר.

אף שהפסוק במלאכי נאמר לעניין מעשר תבואה, מכל מקום האור זרוע בהלכות צדקה (סי' יג) מביא הדין הנ"ל לעניין צדקה, ומכאן שסובר שמותר לנסות את הקב"ה במעשר כספים. וכן כתב בספר חסידים (סי' קמד): "גדול הפרשת מעשר שאמר הקב"ה בחנוני… אותו מעשר הוא מעשר עני לתת לעניים מעשר מכל מה שירוויח אדם, הן בריבית והן בלהשכיר את עצמו" ((כן כתב גם רבינו יונה, בספר היראה; וכן פסק החפץ חיים, ספר אהבת חסד, ח"ב, יח.)). וזה שלא כדעת שאלת יעב"ץ (ח"א, סימן ג, וראה גם בפתחי תשובה, סימן רמז, ס"ק ב), שלדעתו לא הותר לנסות את הקב"ה אלא במעשר תבואה, ולא במעשר כספים.

הטור בסי' רמז סובר יותר מכך, שבכל נתינת צדקה מותר לנסות את הקב"ה, ולא רק במעשר כספים. הבית יוסף חולק עליו בזה, שלא נאמר דין זה רק במעשר כספים, ולא בכל צדקה, ושתי הדעות הובאו ברמ"א (יו"ד סימן רמז, סעיף ד). הערוך השולחן (שם, סעיף ו) מכריע כדעת הטור, והוסיף ראיה מהחוש: "ולענ"ד אין שום סברא לחלק בכל אלו, וגם החוש מעיד מכמה עשירים שכל מה שנותנים יותר מתעשרים יותר".

הפרישה (סי' רמז, אות יב) מביא מדברי המהרש"ל שההיתר לנסות במצווה זו הוא מאחר וההבטחה שיתעשר היא ודאית, אין זה בגדר ניסיון כלל. לאור זאת יש להדגיש שכל מה שהותר לנסות את הקב"ה במעשר הוא רק בנוגע לעשירות. בנוגע לשאר טובות, לא נאמר היתר לנסות את ה' (פתחי תשובה, סימן רמז, ס"ק א).

גם החפץ חיים הסיק שמותר לנסות את הקב"ה בעניין מעשר כספים, ולא רק בעניין מעשר תבואה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. למעשה איך יכול היה מלאכי להתיר לנסות את ה' או להגביל את האיסור? הרי אין הנביא רשאי לחדש מעתה? ועל מגילת אסתר היה צריך למצוא פסוק מפורש מיוחד להתיר את כתיבתה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל