לתרומות לחץ כאן

התרת נדרים על ידי שליח

שאלה:

האם אפשר לעשות התרת נדרים לאדם אחר או אביו או אחיו שאינו יכול בעצמו להופיע ולעשות התרת נדרים כפי שנהוג בערב ר"ה ,בבקשה לציין מקורות

תשובה:

שימנה אותך שליח וזה יועיל, רבים נוהגים כך לעשות לגבי הנשים [אף שהמנהג הרווח שנים אינן עושות התרת נדרים].

מקורות:

לכתחילה לא ראוי להתיר נדרים על ידי שליח, וצריך שהנודר יבוא בעצמו לפני הדיינים, כמבואר ברמב”ם שבועות פ”ו הל’ ד, ר”ן וריטב”א בגיטין מו ע”א, והובא בשו”ע סי’ רכח סעי’ טז. אולם, בדיעבד כתב הפתחי תשובה שם ס”ק ח, שהואיל ורבו המתירים בשליחת החרטה לבית דין על ידי כתב, יש להקל בשעת הדחק להתיר גם על ידי שליח, ועי’ שם שכן מוכח מדברי הריב”ש סי’ שע, שלא חשש לדברי הרמב”ם אלא לכתחילה בלבד. וכ”כ בשערי דעה על דברי השו”ע שם, אלא שתמה מפני מה לא הביא השו”ע את דעת המחמירים.

בשו”ת שבט הקהתי ח”ד סי’ רלט כתב, שבעת הצורך ניתן להתיר נדר באמצעות הטלפון ואפשרות זו עדיפה על שליח, ואפשר שמועילה גם לדעת הרמב”ם.

במה דברים אמורים בהתרת נדר שהוא יודע ורוצה להתירו, אבל לגבי המנהג של ערב ראש השנה שאדם כלל לא זוכר שיש לו נדר והכל לחומרא בעלמא והתרה כללית שבלאו הכי לא מפרטים כלום בפני המתירים, ואם יזכר בנדרו צריך התירו שוב, בוודאי יש לסמוך על המקילים.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל