לתרומות לחץ כאן

אופן השימוש בגוי של שבת ויו"ט

שאלה:

שלום הרב.
1. האם מותר להעסיק בשבת או ביום טוב גוי לעזרה בבית בדברים המותרים כגון שטיפת כלים (יש הרבה אורחים) ועזרה בניקיון.
2. האם יהיה מותר לגוי לעשות גם פעולות האסורות בשבת או בחג? לדוגמא, להגיד לו שיוציא את שקית האשפה אל חדר הזבל בבניין למרות שיש שם חיישן תנועה הגורם להדלקת אור חשמלי מיד כשנכנסים. מותר לומר לו במפורש או רק ברמז או בכלל לא?
3. באיזה אופנים מותר ונכון לסכם התשלום עם הגוי?
תודה רבה.

תשובה:

שלום וברכה

מלאכות שהוא יכול לעשות בהיתר, כמו רחיצת כלים, גם אם הוא בוחר מעצמו לעשות באיסור, על ידי סקוצ' וכדומה אין איסור.

מלאכות אסורות אסור לבקש ממנו, אבל בדוגמר שהזכרת עצם הוצאת הזבל אינה אסורה, אלא שפסיק רישא שישעה מלאכה אחרת שלא במתכוון, ובזה המיקל בגוי יש לו על מה לסמוך.

תסכם על התשלום לפני החג.

מקורות:

לגבי פסיק רישא בגוי אפילו ניחא ליה נחלקו הדעות, ראה תרומת הדשן סי’ סו שמיקל, והובא ברמ”א סי’ רנג סעי’ ה, ולעומתו בביאור הגר”א שם חולק ומחמיר, במשנה ברורה שם ס”ק צט נקט אף הוא להקל, אלם בס”ק נא שם הביא שיש מחמירים ואין להקל אלא לצורך שבת. ומכל מקום כאשר הוא פסיק רישא דלא ניחא ליה יש כאן צירוף נוסף להקל, ואין צורך להחמיר כאשר יש בכך צורך שבת.

אמנם יש להעיר, שקשה להגדיר לפעמים מה נחשב פסיק רישא ומה נחשב מעשה במתכוין בידים, למשל, שאל מאוד מצויה בזמנינו פתיחת מקרר או תנור עם חיישנים בשבת, בשו"ת אגרות משה ח"ב סי' סח נקט שהוא פסיק רישא וניתן להקל על ידי גוי, אבל הגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב נקטו שכיון שזה דבר מובנה ומידי וחלק מהשימוש בכלי, הוא נחשב מעשה בידים ואסור. ראה ארחות שבת פרק כג הערה קלו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל