לתרומות לחץ כאן

טלטול וחיבור מאוורר ביו"ט ובשבת על ידי יהודי / גוי

שאלה:

שלום כבוד הרב.
יש מניין בראש השנה בגינה ציבורית בשכונה. רוצים לחבר שם מאווררים, אך יש חשש שאם משאירים אותם שם ליומיים, יש כאלו שעלולים לחבל בהם או לגנבם.
1. האם מותר לנתק את התקע משקע החשמל בזמן שהוא מכובה על ידי שעון שבת, ואז לטלטל את המאוורר אל מקום שמור ללילה, כאשר בבוקר הוא יוחזר בטלטול ויחובר לשקע לפני הפעלת החשמל על ידי שעון שבת?
2. אם אסור, האם מותר על ידי גוי? אם כן, באיזה אופן מותר לסכם איתו דבר זה?
3. האם יש הבדל בעניין זה בין יו"ט לבין שבת או יום כיפור?
בתודה מראש.

תשובה:

על ידי יהודי אין מה לדבר שאסור, הטלטול הוא טלטול כלי שמלאכתו לאיסור שלא לצורך גופו ומקומו, ויש כאן גם גרם הדלקה בחיבור וזה ודאי אסור.

לגבי גוי, אף שמדובר בהנאה שאסור גם ברמיזה, כיון שמדובר בצורך מצוה דרבים יש על מי לסמוך להקל, בפרט אם גם הגוי יעשה את זה בגרמא כמו שהצעת שזה ודאי יהיה מותר, בפרט בשעת הדחק שיש חשש קורונה.

בשורות טובות ושנה טובה.

מקורות:

בענין אמירה לגוי לצורך מצוה דרבים באמת יש התלבטות גדולה, שכן בשו"ת נודע ביהודה מהדו"ק סי' לג עורר שיש למחות במנהג שנהגו במקצת קהילות שהגוי מדליק נרות לפני תפילת נעילה בבית הכנסת, ואין להתיר במקום מצוה אלא שבות דשבות ולא אמירה לגוי במלאכה דאורייתא. והקשו הפוסקים, שאם כן מדוע התיר המשנה ברורה בסי' רעו ס"ק כה לתקן את העירוב על ידי גוי. ותירצו, ששם יש חשש מכשול לרבים שלא ידעו שהעירוב קרוע אבל באופן אחר – אסור. אמנם בשו"ת אגרות משה ח"ג סי' מב התיר אמירה לגוי לצורך תפילה בציבור וקריאת התורה גם במלאכה דאורייתא, וראה קובץ תשובות ח"א סי' לב הביא שיש שנהגו להקל בזה, אלא שראוי לגדור עצמנו בכך, מחמת הפירצה הגדולה שיש בענין אמירה לגוי בזמנינו שחושבים שהכל מותר…

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל