לתרומות לחץ כאן

האם יש חובה לשתות יין בקידוש

שאלה:

שלום,
בשעת קידוש ציבורי שעשה רב קהילה על היין היו כאלה מהציבור שמזגו לכוסם וויסקי. השאלה היא מה יש להם לעשות: האם נחשב שהם יצאו ידי חובתם לגבי גוף הקידוש, כלומר החלק העקרי שלו, ויש להם רק לברך ברכת שהכל (על וויסקי) או שהיות ומדובר במשקה אחר, הם צריכים לעשות קידוש מתחילה ועד סוף בעצמם ולא יוצאים ידי חובתם בקידוש של הרב?
(מדובר בסעודת שבת של יום)
תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה

שתיית יין הקידוש על ידי המסובים אינה מעכבת והיא רק לחיבוב מצוה [הגרי"ז מבריסק נקט שבקידוש בבוקר עיקרו ברכת הנהנין וכן יש חובה לשתות, אבל רוב ככל הפוסקים לא סברו כך, ולא חילקו בין הלילה לבוקר], ממילא כאשר הרב שתה מלוא לוגמיו יצאו כולם ידי קידוש, ועתה רק נותר להם לברך שהכל על הויסקי וכמובן מזונות על הקגל, ולקיים מצות עונג שבת כהלכתה.

מקורות:

בית יוסף אורח חיים סימן רעא אות [טז] ד"ה ואחר שישתה: ואחר שישתה המקדש ישתו המסובין ולא קודם ואם יש לכל אחד כוסו לפניו וכו'. כל זה מדברי התוספות (קו. ד"ה הוה גחין) והרא"ש בפרק ערבי פסחים (שם) ופרק ג' שאכלו (ברכות מז. תוד"ה אין, רא"ש סי' טו) והביאו ירושלמי (ברכות פ"ו ה"א) דתני הכי וכן כתבו תלמידי ה"ר יונה בפרק ג' שאכלו (לד: ד"ה אין המסובין) בשמו שאם יש לכל אחד כוסו לפניו יכולין לשתות קודם המברך אבל אם אין לאחרים כוסות של יין והמברך משים מהיין שמברך בו בכוסות של אחרים אין רשאין לשתות ממנו עד שישתה המברך:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעא

סעיף טז: לא יטעמו המסובין קודם שיטעום המקדש אם הם זקוקים לכוסו ושפך ממנו לכוסות שבידם ריקנים או פגומים; אבל אם היו להם כוסות יין שאינם פגומים רשאים לשתות קודם שישתה המקדש.

סעיף יז: א"צ לשפוך מכוס המקדש לכוסות יין שלפני המסובין, אא"כ היו פגומים שאז צריך לשפוך לכל כוס וכוס, כדי שישתו כולם מכוס שאינו פגום.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. ה"הגפן" של המקדש לא פטר את ה"שהכל" של השומעים? א שחייבים לשתות בשביל שיפטור? ובמידה שכן – האם חייבים לשתות כשיעור או שלגימה אחת מספיקה?

  2. חייבים לשתות כדי לפטור, ולגבי השאלה כמה לשתות, יש כמה דעות בפוסקים, וההכרעה שאם לא שתה מלוא לוגמיו זה ספק ברכות ויש לפטור במשהו אחר, ראה ביאור הלכה בסי' קעד [י"א שמכאן מקור ההרינג בקידושים].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל