לתרומות לחץ כאן

אמירה לגוי לפתוח מקרר בשבת

שאלה:

מה עושים במקרה כשפתחנו מקרר עם אור בשבת?
והאם ניתן לעשות משהו במקרב שהמקרר עם אור אבל לא פתחנו אוצו אבל יש שמה דברי אוכל בשביל שבת ?

תשובה:

שלום וברכה

ראשית חשוב מאוד לדעת, שבכל המקררים בשנים האחרונות הבעיה אינה רק האור, אלא יש הרבה מאוד חיישני טמפרטורה והתראה וכו' שמופעלים מידית בכל פתיחה וסגירה, ולכן חובה שיהיה למקרר התקן שבת. לא מספיק לכבות את האור. לעצם שאלתך, אם פתחנו את המקרר ומתברר שלא הועבר למצב שבת אסור לסוגרו, אלא שמים מגבת עבה על הדלת כך שלא יסגר, וממתנים לצאת שבת. לחילופין, אפשר להוציא ממנו כל מה שצריכים לשבת, ואז לרמוז לגוי שלא בדרך ציווי שיסגרנו [רמיזה לגוי שלא בדרך ציווי, שתכליתה מניעת נזק ולא יצירת הנאה, מותרת]. כאשר רוצים שהגוי יפתח את המקרר, גם יש להקל שכיון שאין פעולה בגוף הדבר, רק בעצם הסרת מונע – פתיחת הדלת המונעת את הוצאת המאכל, מותר לרמוז לו באופן הנ"ל. אין להקל על ידי יהודי בשום אופן, גם לא קטן. ויש אגב שהחמירו לגבי פתיחת המקרר, ולדעתם מותר רק כאשר זה נעשה לצורך הגוי… אבל בשעת הדחק יש על מי לסמוך לעשות כנ"ל.

מקורות:

בענין זה נחלקו הדעות: דעת הגרי"ש אלישיב שהכניסה לחדר אינה נחשבת הנאה, לפי שאין כאן אלא דבר שמונע ממני את השימוש ולא הנאה אקטיבית, ולדעתו מותר לרמוז לגוי שלא בדרך ציווי שיפתח את הדלת, וכגון שיאמר לו, אני לא יכול להכנס לחדר עכשיו כי הוא נעול ואסור לי לפותחו בשבת. כך הובא בשמו בס' מלכים אמניך עמ' תקכה, אולם בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' עא נראה שאסר זאת, וכן הובא בס' מאור השבת ח"א מכתב ד בשם הגרש"ז אויערבך.

 

הצטרף לדיון

6 תגובות

  1. שלום, וראיתי בשמג בביאור הלכה שתינוק העושה לצורך עצמו מותר, ואם כן האם מותר לומר לילד קטן שרוצה אוכל לעצמו, לפתוח את המקרר ולהוציא בשבילו לו אוכל, ואז גם ברגע שזה נפתח גם לאחרים מותר? [בתנאי שלא ידע שנפתח אור במקרר בשבת?.?

  2. קשה להעמיד זאת רק בקטן בר הבנה משום שלשון הבאה"ל בשמג : "ויש תקנה לתן לתנוק חומש וסידור שישא לבית הכנסת לצורך עצמו להתפלל ולשמוע קריאת התורה וממילא יצטרף הגדול עמו להתפלל יחד" ?

  3. ראה הערה 32 בדרשו סימן שמג שבה הוא מביא בשם הגרשז"א והרב קרליץ שמותר לומר לקטן לפתוח בשבת מקרר ששכחו לסגור את האור, וזאת כדי שהקטן יוציא אוכל לצורכו, בתנאי שלא ידע שנפתח האור בפתיחת המקרר.
    אני רק שאלתי לפי ההיתר הזה, האם מותר לגדול לנצל את פתיחת הקטן בשבילו על מנת שגם הגדול יוכל להנות מהדברים במקרר?

  4. אכן עכשיו אני רואה שאף שלגבי כיבוי והדלקת אור למשל התירו רק בקטן שאינו בר הבנה, כאן שיש צירוף נוסף, שכלל אינו יודע שהאור ידלק, מותר לתת לו לפתוח לצרכו, רק שים לב לתנאי הזה, שהקטן אינו יודע שהאור ידלק על ידי הפתיחה, באופן שהמקרר כבר פתוח ברור שמותר גם לגדול להוציא משם מה שהוא צריך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל