לתרומות לחץ כאן

עץ שפולש לרשות החבר

שאלה:

יש לי עץ פיקוס ענק ברשותי והוא משמש חייץ בין 2 הבינינים להיזק ראייה וכו השכן מבקש שאגזום את החלק שנכנס לחצרו כי זה עושה לו הרבה צל וגם לסוכה מהווה בעייה כנראה מי חייב לגזום ומי משלם על זה ? תודה

תשובה:

שלום וברכה,

ענפים או שורשים שפולשים לחצר של השכן מוגדר בהלכה כנזק הבא מאיליו, כיון שהשכן נטע את העץ לא היה עץ, והעץ הולך וגדל מעט מעט, עד שמזיק לשכן. בנזק הבא מאיליו לא ניתן לכוף את בעל העץ שיכרות את העץ, לכן אינו חייב לסלקו. אמנם השכן שסובל מהענפים או מהשורשים שמתפשטים לתוך חצרו, זכותו לכרות את הענפים שלא יתפלשו לרשותו.

על כן, זכותו של השכן לדרוש שלא ייכנסו ענפי האילן של השכן לרשותך, אך אינו יכול לדרוש מבעל העץ שיכרות את הענפים, ועל הניזק מוטל הטורח וההוצאה של קציצת הענפים.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה סעיף לב:
מי שהיה לו אילן בתוך שדהו קרוב לבור חבירו (או בא לנטוע) (טור), אין בעל הבור יכול לעכב עליו ולומר לו: הרי שרשי האילן נכנסים לבור שלי ומפסידים אותי, שזה נזק הבא מאליו לאחר זמן, ובעת שנטע אינו מזיקו, וכשם שזה חופר בתוך שלו כך זה נוטע בתוך שלו.

מבואר בשו"ע שלא מחייבים את בעל השורשים לקצוץ את השורשים כיון שהנזק הוא נזק הבא מאיליו.

אמנם הניזק יכול לכרות את הענפים וכמבואר בשו"ע שם סעיף כח
ראובן יש לו תאנה והנוף (פי' חלק האילן שעל הארץ היינו נופו של אילן) נוטה על עלייתו של לוי ומעכבו מלהטיח גגו, יכול לוי נא) לקוץ הנוף המעכבו.

וראה עוד בסעיף ל:
ראובן שחפר בור וירד ומצא שרשי אילן של שמעון בתוך שדהו, קוצץ וחופר והעצים שלו. ואם היה קרוב לאילן שמעון בתוך ט"ז אמה, השרשים של שמעון וקוצצם ונותנם לו. ואם אינו צריך לחפור בור, ויצאו השרשים של שמעון בתוך שדהו, הרי מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב המחרישה, וכל שורש שמצא בתוך ג' טפחים קוצצו, ואינו חושש שמא ייבש אילן של חבירו, שזה בתוך שלו הוא חופר.

וראה עוד שם סעיף כו וכז. וראה בנתיבות המשפט ביאורים ס"ק טז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל