לתרומות לחץ כאן

צירוף למניין בחדר שמחולק על ידי קיר

שאלה:

האם אפשר לכתחילה לצרף למניין אנשים שיושבים כולם בחדר אחד שמחולק על ידי קיר שעומד באמצע החדר ומגיע לתקרה ונמשך כמעט לכל רוחב החדר, אך אינו מתחבר לקירות החדר משני צדדיו ושני הפתחים שמצדדיו הם פחות מעשר אמות פתוחים לגמרי ללא דלת, והתקרה של הפתח משותפת להמשך החדר וחלק מהמניין יושב לפני הקיר וחלקם אחריו ורק אלו שיושבים ליד הפתח רואים את אלו שיושבים בצד השני של הפתח?
2. ואם לא האם בדיעבד אפשר לענות אמן על תפילת החזרה אם אלו שיושבים ליד הפתח רואים אלו את אלו

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין אין להכנס לספקות, ויש לדאוג שיהיו עשרה בצד אחד של המחיצה. אמנם בדיעבד שזה לא נעשה ומקצתם רואים אלו את אלו, הם מצטרפים למנין. ולספרדים יש להחמיר בזה יותר. אנם כאשר זו רק מחיצה לצניעות ולא כדי לחלק לשני מקומות, אין בעיה.

מקורות:

ראה שו"ע ומשנה ברורה בסי' נה סעי' יג-יד, וראה שם שבדיעבד סומכים על כך שבמקצתם רואים אלו את אלו, לא רק שנחשב לעומד אחורי המחיצה שמצטרף למנין, אלא גם ניתן לצרף לעשרה באופ]ן זה, אף שהיא מחלוקת בין הפוסקים, אולם ראה בכף החיים שם שחולק ונוקט לעיקר כדעת המחמירים שראייה זו מועיל רק לצרף למניין אדם שעומד מאחורי מחיצה כזו כאשר בצד השני יש עשרה, אבל לא כדי ליצור מנין. ומה שאמרנו שמחיצה לצניעות אינה חוצצת, כך כתב במשנה בררה שםס"ק מט, אולם ראה אפיקי מגינים שם ס"ק ז שזה דוקא במחיצה ארעית ולא קבועה.  

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל