לתרומות לחץ כאן

ארבעת המינים – אם מעכבים זה את זה

שאלה:

שלום,
האם ארבעת המינים זה ארבע מצוות נפרדות ובמקרה כאשר אין למישהו למשל ערבה אך יש את שאר המינים, הוא קיים מצוות אתרוג לולב, הדס או שכל זה מצווה אחת ובאם היה חסר (או פסול) באגודה מין אחד נחשב שבן אדם לא קיים שום מצווה?
תודה רבה!

תשובה:

ברור שמי שנטל רק חלק מהמינים לא עשה כלום, אלא שלדעת הרבה ראשונים אינו חייב ליטלם יחד, ואסביר:

במנחות שנינו: תנן ארבעת המינים מעכבים זה את זה, ובגמ' א"ר חנן בר רבא לא שנו אלא שאין לו, אבל יש לו, אינם מעכבים. ונחלקו הראשונים בהסבר דבריו: 

דעת הרי"ף יז א ובה"ג לד ע"ד, שהחידוש של רב חנן שאף שנטל כל אחד ואחד לחוד יצא ידי חובתו, דקיי"ל לולב א"צ אגד, ונחלקו הראשונים בדעה זו מתי יכול לנענע: לדעת הרא"ש סי' י"ד והטור יכול לברך דוקא אם מונחים לפניו ונוטלן זה אחר זה. 

לדעת הרמב"ם פ"ז ה"ו אין צריך שיהיו ממש לפניו, אלא שיהיו מצויים אצלו. 

לדעת הרמב"ן, מובא בר"ן סוכה יז ד"ה ואע"ג, אע"פ שאינם ברשותו, יכול לנענע ובלבד שינענע לבסוף את כולם. 

אך דעת ר"ת בתוס' מנחות כז ד"ה לא שנו, דלא מסתבר שיועילו בזה אחר זה כיון שכולם מצוה אחת, לכן גרס בדברי רב חנן אחרת, וכתב שודאי צריך שינענע כולם ביחד, אלא שהחידוש שלא צריך לחברם באגודה והיינו שא"צ אגד דקיי"ל קיימא לן כחכמים.

בשו"ע ורמ"א סי' תרנא סעי' יב נקטו כדעת הרמב"ם.

שבת שלום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל