לתרומות לחץ כאן

נגיעה בדרך לחדר יחוד

שאלה:

שלום וברכה. פסק הרמב"ם בהל' אישות י,א: "הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה. והבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת מרדות."
כתוב כאן שאדם שקידש אישה, אסור לו לבוא עליה. אבל האם מותר להם להחזיק ידים עד החדר ייחוד (בהנחה שרק היחוד הוא חופה)?
כלומר האם קיים במקודשת איסור נגיעה, או רק איסור ביאה? הרמב"ם סתם 'הארוסה אסורה' ולא ברור מה הכוונה. אשמח למקורות, לא מצאתי מי שמבאר בזה.
אבקש לשלוח את התשובה למייל, כדי נטפרי כנראה יחסום את התשובה באתר,
תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

לאחר החופה שגם מברכים ברכת חתנים אין איסור נגיעה, וראה במקורות

מקורות:

מקור האיסור לדעת בכלה לפני הנישואין הוא ממסכת כלה (א,א) כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, ובברכת האירוסין תיקנו לומר ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ורש"י (כתובות ז,ב) ביאר: "ואסר לנו את הארוסות – מדרבנן שגזרו על הייחוד של פנויה ואף ארוסה לא התירו עד שתיכנס לחופה ובברכה כדפרישית כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה ואדרבנן נמי מברכין וצונו ואסר לנו כדאשכחן בנר חנוכה". כלומר, האיסור הוא מחמת הברכה. ובתוס' שם כתבו: "ואמרינן כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה ולפי שפעמים בא עליה שלא לשם חופה עושין ברכה מתחלה כדי שתהא כלה בברכה.

כלומר, הן לדעת רש"י שהאיסור הוא משום הברכה, בנידון דידן שאנו מברכים ברכות תחת החופה, ומעתה ואילך אינה אסורה אפילו שעדיין אינה נשואה לדעת הספרדים עד שיגיעו לביתו. וגם לדעת התוס' אין בעיה כי החשש שהוא שמא יבוא עליה שלא לשם חופה, ועתה לאחר הברכות כבר אין חשש, ובפרט שלא שביק איניש התירה ועביד איסורא, ובמקרה זה פשוט שלא יעשה כן שלא לשם חופה. וראה גם בשיטמ"ק שם שכתב בדעת התוס' שזה רק בדעת ר' יהודה, אבל לדעת רבנן רק הביאה אסורה, ואילו הייחוד כבר מותר.

ומכל זה נראה שגם לדעת הספרדים שהנישואין מתקיימים רק כאשר הוא מתייחד איתה בביתו, בכל זאת אין כל בעיה לתת יד לכלה לאחר החופה והברכות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל