לתרומות לחץ כאן

הסרת מזוזה בדירה שכורה

שאלה:

בגמ' ובפוסקים כתוב שהשוכר שם את המזוזה. ועם זאת כשהוא יוצא אסור לו לקחת את המזוזה.
1. האם המנהג היום שונה, ועל המשכיר להביא את המזוזה בגלל שהשוכר אינו יכול לקחת אח"כ את המזוזה ?
2. במקרה שהדלת עצמה היא גם של השוכר, וכשהוא יצא מהדירה הוא יקח איתו את הדלת, האם אז מותר לו לקחת איתו ביחד את המזוזה – כשהוא עוזב את הדירה [מבחינת הלכות מזוזה] ?

תשובה:

שלום וברכה

1. יש שהתירו להסיר את המזוזה כאשר בעל הבית אינו מסכים לשלם עבורה, ויש שהחמירו בזה, ראה במקורות. בכל מקרה אינני חושב שהוא חייב לכתחילה לקבוע מזוזה כיון שהיא חובת הדר, אלא רק לשלם עליה לפני יציאת השוכר.

2. כיון שגם פתח ללא מזוזה חייב במזוזה מספק ללא ברכה, אינני חושב שזה פתרון של ממש. מה גם, שכל פתחי הבית חייבים במזוזה, האם זה כך, שכל הדלתות שלו והוא לוקח אותן?

מקורות:

על דעת המתירים להסיר את המזוזה כשבעל הבית אינו מסכים לשלם עבורה, ראה ברכי יוסף שם וכן נראה בשו”ת אגרות משה ח”ד סי’ מד. אולם, בס’ ערוך השולחן סי’ רצג אוסר להסירה אף באופן זה, וראה שו”ת חלקת יעקב יו”ד סי’ קס שבמקום שיש הפסד מרובה [כמה מזוזות ששווין רב ובאדם שאין לו ממון] יש לסמוך על המקילים. אולם, בס’ תשובות והנהגות ח”א סי’ תרמט כתב להחמיר, כיון שהסרת המזוזות יש בה סכנה, ו”חמירא סכנתא מאיסורא”. וראה עוד אפשרויות כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל