לתרומות לחץ כאן

שיפוצים בין שתים לארבע

שאלה:

בס"ד
השבוע עשיתי שיפוץ קטן בבית ע"י בעל מלאכה שיכל לבוא רק משעה 2 ואילך
השכנים באו להתלונן שאני מפריע בשעות מנוחה
השתדלתי לנסות למנוע מהבעל מלאכה לעשות דברים מרעישים בשעות אלו,
אך לעצמי תמהתי אם יש בכלל טענה כזו
משום שלכאורה להבנתי הדלה, ענין ה'בין 2 ל-4' ענינו למי שמפעיל מוזיקה או מתופף וכד'
משא"כ בשיפוצים אין כזה דבר בעולם הפועלים שיעשו הפסקה בשעות אלו – יום העבודה שלה הוא משבע עד חמש, וזהו.
אתה לא מעוניין בעיה שלך, כמו"כ מתקיני מזגנים באים כשמגיע התור שלך, לא רוצה – נעבור הלאה.
שלא לדבר על כך שהיום אני משפץ ומחר אתה וככה זה בעולם, הרי אני לא משפץ כל שני וחמישי זה פעם ב.. כשיש צורך

אשמח מאד לדעת את ההלכה בעניין
עם מקורות
ואם לא הטרחתי מדאי אז מאחר והדיירים הם גם מבני אשכנז וגם מבני ספרד, אשמח לקבל מקורות לשני העדות.
בברכה

תשובה:

שלום וברכה,

אסור להרעיש רעש חריג שמרעיש בשעות המנוחה. שעות מנוחה הכוונה בשעות הלילה – 23:00. אבל בשעות הצהריים רוב העולם לא ישנים ולכן קשה לאסור רעש בשעות הצהריים. רק במקום שמקובל לנוח בשעות אלו אסור להרעיש.

גם במקומות שאסור להרעיש בשעות הצהריים, הכוונה רק לרעש חריג ולא רעש של דיור סביר אין לאסור כלל. ורעש של שיפוצים או התקנת מזגנים דינו כשימוש של דיור סביר, ולכן לא ניתן לעכב על כך גם בשעות מנוחת הצהריים.

בהצלחה.

מקורות:

נחלקו הפוסקים האם ניתן למחות ברעש שהאדם עושה בתוך ביתו. לדעת המחבר (שו" סימן קנו ס"ב) יכול למחות כל עוד לא החזיק השכן לעשות רעש בביתו. והרמ"א (שם) חולק וסובר שעל רעש שעושה אדם בתוך ביתו אין אפשרות לעכב בעדו. וע"ז הביא הרמ"א את תשובת הריב"ש שאם השכן חולה ומזיק לו הרעש יכול למחות. ועל דברי הריב"ש אלו כתב החזו"א (סימן יג ס"ק יא) שכל זה רק ברעש של פטיש ומלאכה, אבל ברעש של ילדים לעולם לא ניתן למחות גם בחולים ומבוגרים. 

ביוא קדברי החזו"א שרעש של ילדים הרי זה רעש של מגורים ולכן לא ניתן למחות כלל. וכאן יש ללמוד לכל רעש של דיור סביר שלא ניתן למחות על כך, ולכן אין למחות על רעש של שיפוצים שזה חלק מהדיור של האדם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל