לתרומות לחץ כאן

השחתת זרע

שאלה:

שלום וברכה
אשה בהריון שלאחר התשמיש הזרע מציק לה מאוד בתוך הגוף ומקשה לה את הבטן והדבר היחיד שמרגיע זה אם תלך מיד לשירותים להוציא אותו כמה שאפשר עם הצרכים הקטנים האם אין בזה משום השחתת זרע?
בתודה מראש

תשובה:

שלום רב,

גם אם יש איסור על האישה של השחתת זרע זה רק כאשר מדובר על השחתת זרע הראוי לעיבור ולא במקרה כזה שאינו ראוי לעיבור מאחר שהיא בהיריון.

מקורות:

על עצם השחתת זרע הראוי לעיבור אצל האישה ראה בשו"ת רע"א קמא סי' עא שהאריך בשיטות הראשונים בזה אם יש בזה איסור גם על האישה. אולם בספר מרחשת (ח"ב סי' ט') ג"כ האריך בזה, ובאות ב' הביא דברי הראשונים והגרע"א הנ"ל, והלך בדרכו של הגרע"א כי בעניינים אלו שני סוגיות שונות: איסור הוצאת זרע לבטלה, ויש איסור השחחת זרע הראוי לעיבור הנובע ממצות פריה ורביה. אלא שבזה הוא חולק על הגרע"א, ולדעתו מאחר שהאשה אינה מצווה בפריה ורביה אין עליה כל איסור של השחתת זרע הראוי לעיבור, ואדרבה בשלמא באיסור הוצאת זרע לבטלה שנלמד מאיסור "לא תנאף" איש ואשה הוקשו לכל איסורין שבתורה ואם היא משתתפת במעשה כזה היא גם עוברת על האיסור. (אלא שהוצאת זרע ממנה אינו בכלל איסור זה).

והביא ראיה מהתוס' בנדה יג,א שהקשו על שיטת ר"ת שנשים אינן מצוות על השחתת זרע משום שאינן במצות פריה ורביה. הרי לגבי איסורין איש ואשה הוקשו לכל עונשים שבתורה. ותירצו דהנשים לעולם מזריעות בפנים ושם הוא הדרך להזריע, אבל אנשים מזריעים בחוץ ואין דרך להזריע שם. ותירוץ זה נמצא גם בתוס' הרא"ש שם. ולכאו' הרי ר"ת אמר טעם אחר למה אין אשה מצוה על השחתת זרע – משום פו"ר, והתוס' באו ליישב שיטתו ותירצו תירוץ אחר?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל