לתרומות לחץ כאן

שוכר אם רשאי להסיר מזוזות כיוצא מהדירה?

שאלה:

אני שוכר ויוצא מהדירה. כשנכנסתי שמתי 4 מזוזות וכעת כשאני יוצא שאלתי היא:

1. האם אני זכאי לבקש כסף מהשוכר הבא?
2. במידה והוא לא רוצה או שכבר יש לו מזוזות וכד', האם אני זכאי לדרוש מבעל הבית? ידוע לי שערוך השלחן אומר שאפילו אם בעל הבית מסרב אסור להוציא את המזוזות (ואולי יש חולקים על עה"ש בזה?), שאלתי היא האם תאורטית בעל הבית חייב. הנפ"מ בזה היא שאנחנו חייבים לבעל הבית כסף בצאתנו מהדירה, ולכן אם הוא אכן חייב לשלם אנחנו יכולים להפחית את דמי המזוזה מהכסף שהוא חייב לנו.

תודה.

תשובה:

על דעת המתירים להסיר את המזוזה כשבעל הבית אינו מסכים לשלם עבורה, ראה ברכי יוסף שם וכן נראה בשו”ת אגרות משה ח”ד סי’ מד. אולם, בס’ ערוך השולחן סי’ רצג אוסר להסירה אף באופן זה, וראה שו”ת חלקת יעקב יו”ד סי’ קס שבמקום שיש הפסד מרובה [כמה מזוזות ששווין רב ובאדם שאין לו ממון] יש לסמוך על המקילים. אולם, בס’ תשובות והנהגות ח”א סי’ תרמט כתב להחמיר, כיון שהסרת המזוזות יש בה סכנה, ו”חמירא סכנתא מאיסורא”. וראה עוד אפשרויות כאן.

לכאורה אין לעכב ממון שלו בידכם, כי הוא יוכל לטעון שמבחינתו אפשר לסמוך על המתירים להסיר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל