לתרומות לחץ כאן

להיפטר מדמי החנייה בחו"ל ע"י הצגת תג נכה הזוי

שאלה:

שלום רב

אני גר בחו"ל, ברצוני להיפטר מדמי החנייה ע"י הצגת תג נכה שלא שייך לי, אלא הוא על שם בן אדם הזוי (לא קיים)?
יש לציין שעל התג לא מופיע השם, רק מאחוריו, ולכן שוטר התנועה לא יבחין בשם כשיבדוק הרכב רק יחשוב שיש כאן נכה ולא ישים דו"ח.

עוד יש לציין שאין בדעתי לקחת על ידי כך מקום המיועד לנכים, רק להיפטר מדמי החנייה בשאר מקומות החנייה.

האם מותר מצד שהם גויים או צד היתר אחר?

באם ברשות הרב מקורות, אשמח.

תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

אם החניה היא פרטית או שהמוניטין נרכשו על ידי חברה פרטית יש בדבר משום איסור גזל הגוי, וגזל הגוי אסור כנפסק בשו"ע ריש סימן שמח.

אם מדובר בתשלום לחנייה של המדינה או של הרשויות כיון שזה תשלומי מיסים אין זה גזל ומותר להתחמק מתשלום מיסים כדין הפקעת הלוואתו שמותרת בגוי, מלבד שאין חשש שיהיה חילול השם.

בהצלחה.

מקורות:

התחמקות מתשלומי מיסים דינו כהפקעת הלוואה ומותר כשאין חילול השם כמבואר בשו"ע סימן שסט סעיף ו.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שסט סעיף ו: בד"א שהמוכס כלסטים, בזמן שהמוכס עובד כוכבים, או מוכס העומד מאליו, או מוכס העומד מחמת המלך ואין לו קצבה אלא לוקח מה שירצה. אבל מוכס שפסקו המלך ליטול דבר קצוב, ( ואפילו צוה שישראל יתן יותר מעובד כוכבים, מכל מקום מקרי דבר קצוב לכל איש) (מהרי"ק שורש קצ"ה /קצ"ד/), והעמיד מוכס ישראל לגבותו למלך, ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך, אינו בחזקת גזלן, משום דדינא דמלכותא דינא. ולא עוד אלא שהמבריח ממכס זה, עובר (על לא תגזול) (ויקרא יט, יג), מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה מלך ישראל בין שהיה מלך עובד כוכבים. וכן אם ישראל קנה המכס מהמלך, המבריח עצמו הרי זה גוזל ישראל שקנאו. ( וי"א דאפילו ידוע דהישראל לוקח יותר מן הקצבה, מ"מ אסור להבריח ממנו דבר הקצוב, דהוי כגוזל מן הגזלן, דאסור) (ב"י). אבל אם קנאו עובד כוכבים, מותר, משום דהוי כהפקעת הלואתו דשרי במקום דליכא חלול השם. הגה: וי"א דאפילו המוכס ישראל, אם לא קנאו לעצמו רק גובה למלך עו"ג, אף על גב דאסור להבריח מכח דינא דמלכותא, מ"מ אם אדם מבריח אין למוכס לכוף אותו ליתן, דהוי כהפקעת הלוואתו דשרי. מיהו אם יש בזה משום יראת המלך, ודאי יכול לכוף אותו (ר"ן פרק ארבעה נדרים).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל