לתרומות לחץ כאן

מתכנת שטעה וגרם להוצאות

שאלה:

לכבוד הרב

מתכנת שכותב קוד ולפעמים (כחלק מהמקצוע זה קורה בשגרה ולא דבר נדיר אצל מתכנתים בכלל) הוא לא ער לשינוי שעשה (אם זה הוספה או ביטול של שורת קוד קיימת כחלק מביצוע פיתוח המערכת) וגרם לתקלה שלפעמים לתקן עלותה אלפי ש"ח עד שעולים עליה. האם צריך לשאת על עצמו את עלותה?

תודה

תשובה:

שלום וברכה,

 

מתכנת שטעה וגרם להוצאות חייב המתכנת לשלם על הנזק כדין טבח שניבל את הבהמה וכדין שולחני בשכר שטעה שחייב לשלם על הנזק. וכדי להיפטר מהוצאות אלו צריך להתנות מראש שיפטר.

אם יש מנהג לא לגבות על טעויות כאלו אין המנהג מחייב משום שאין הולכים בממון אחר הרוב והמעביד יכול לומר אני מהמיעוט שגובים עבור נזק זה. ואם אין מי שגובה מהמתכנת עבור טעות זו אלא מיעוט זעיר ורובא דרובא אין גובים פיצוי עבור תשלום זה המתכנת פטור, כיון שזה רוב מוחלט ובטלה דעתם של המיעוט הקטן, כן מבואר בשו"ת חוות יאיר סימן קו והובא בפת"ש סימן שלא.

 

בהצלחה.

 

מקורות:

ראה שו"ע סימן שו סעיף ד וסעיף ו.

סעיף ד: המוליך חטים לטחון, ולא לתתן, ועשאן סובין או מורסן; נתן קמח לנחתום ועשאו פת נפולין; בהמה לטבח, וניבלה; בשכר, חייבים לשלם דמיהם. ואם שחט בחנם, אם היה טבח מומחה, פטור; ואם אינו מומחה, חייב. ( והטבחים שלוקחין הכרכשאות מן הכשרות, מקרי שכר, ואם נבלו חייבים לשלם) (טור).

סעיף ו: המראה דינר לשולחני, ואמר לו: יפה הוא, ונמצא רע, אם בשכר ראהו, חייב לשלם אף על פי שהוא בקי ואינו צריך להתלמד. ואם בחנם ראהו, פטור, והוא שיהיה בקי שאינו צריך להתלמד. ואם אינו בקי, חייב לשלם אף על פי שהוא בחנם, והוא שיאמר לשולחני: עליך אני סומך, או שהיו הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו ולא יראה לאחרים. ( ויש אומרים דאפילו סתמא נמי חייב (טור בשם רבינו יצחק והרא"ש). ומכל מקום הסברא הראשונה נראה עיקר).

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל