לתרומות לחץ כאן

מזיק באונס, ומניעת בניה

שאלה:

שלו' וברכה לכבוד הרב,
בשיעור של רבינו אשר זעליג ויי'ס שליט"א בקול הלשון בנושא "אדם המזיק באונס" הביא את שיטת רבותינו בעלי התוספות ע"ה שאדם המזיק באונס גמור הוא פטור, והציג ראיות שמביאים לשיטתם ואחד מהם הוא טבח שוחט שניבל בהמה בשחיטתו והתוספות אומרים שהוא פטור כי זה אונס זה דבר שקורה. ושאלתי בבקשה מהי שנא משולחני מומחה שסומכים על מומחיותו שטעה בהבחנתו את המטבע וחיי'ב לבין השוחט שהוסמך והתמחה לשחיטה וסומכים על מומחיותו וניבל בהמה שפטור?

ב. בני עיר/ישוב שרוצים למנוע הקמת ישוב בתוך אלפיי'ם אמה של נוי העיר שלהם, יש טענה הלכתית כלשהי שיכלה למנוע זאת מהם?

בברכה,

תשובה:

שלום וברכה,

טבח שניבל דינו שווה לשולחני שטעה שאם הם מומחים טעותם הוא כעין אבדה [כן ביארו התוספות ב"מ פב, ב] ולכן אם קיבל שכר חייב לשלם ואם בחינם פטור כיון שזה אונס כעין גניבה ואונס כעין גניבה פטור שומר חינם ולמרות שהוא הזיק בידיים כיון שמזיק בידיים באונס פטור.

ב. אם בנו את העיר על דעת שיהיה נוי סביב לעיר יכולים לעכב על אחרים שלא יבנו שם, וכפי שמצאנו במשנה ב"ב כד, ב שמרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה משום נוי העיר.

בהצלחה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל