פדיון כפרות עכשיו

סדר העולים במנין כהנים / לויים שיש קצת ישראלים

שאלה:

שלום: מניין של לויים, כיצד יעלו לתורה: א) אם יש ישראל אחד ב) אם יש שני ישראלים ג) אם יש שלושה ישראלים או יותר?

תשובה:

שלום וברכה

סיכם דינים אלו יפה בס' פסקי תשובות סי' קלה [בשביל המקורות תפתח את הספר בפנים…]:

כ. ציבור שכולם כהנים או לויים ומעט ישראלים

סעי' י"ב, שו"ע: עיר שכולה כהנים אם יש ישראל אחד ביניהם אותו ישראל קורא ראשון מפני דרכי שלום וכו'. ועיין היטב במשנ"ב ושעה"צ, ונסכם הענין בתוספת עוד דיעות ועוד אופנים שונים המובאים בשאר אחרונים ואינם מוזכרים במשנ"ב.

א. כולם כהנים וישראל אחד או לוי אחד: הישראל או הלוי קורא ראשון ואחריו הכהנים זה אחר זה, אבל אם אין רצון הכהנים למחול לישראל, יעלה כהן ראשון ושוב יעלה לעליית לוי (וכשיש לוי יעלה הלוי) ואח"כ יעלה הישראל ואחריו שאר הכהנים.

ב. כולם כהנים ושניים או שלשה או ארבעה ישראלים: יעלה הכהן תחילה, ואח"כ יעלה שוב במקום לוי, ואח"כ יעלו הישראלים, ולאחר מכן יעלו הכהנים כולם, ויש אומרים שנכון לקרוא רביעי כהן וחמישי ישראל ושישי כהן ושביעי ישראל.

ג. כולם כהנים ושני לויים ויותר: יעלה כהן ואח"כ לוי ואח"כ שוב כהן ולוי וכן הלאה לפי הסדר.

ד. כולם כהנים ואחד לוי ואחד ישראל: יעלו כהן לוי וישראל ואח"כ שאר הכהנים.

ה. כולם כהנים ושני ישראלים ואחד לוי: יעלו כהן לוי וישראל, וישראל ואח"כ הכהנים, ולי"א הנ"ל יעלה אחר הישראל כהן ואח"כ ישראל ואח"כ כהן.

ו. כולם כהנים ושני לויים ושני ישראלים: יעלו כהן לוי וישראל ושוב כהן לוי וישראל, ואח"כ הכהנים.

ז. כולם לויים וישראל אחד: לכו"ע הישראל עולה ראשון ואח"כ הלויים.

ח. כולם לויים וכהן אחד ויותר: כהן עולה ראשון ואח"כ הלויים, ואם יש עוד כהן עולה שלישי ואח"כ הלוי וכן אם יש עוד כהנים, עולים לפי הסדר כהן לוי כהן לוי וכו'.

ט. כולם לויים ושני ישראלים: יעלו שני הישראלים ראשונה ואח"כ יעלו הלויים כולם זה אחר זה.

י. כולם לויים, וכהן אחד וישראל אחד: עולים לפי הסדר כהן לוי וישראל ואח"כ יעלו הלויים.

יא. כולם לויים וכהן אחד ושני ישראלים: עולים כהן לוי וישראל, וישראל, ואח"כ הלויים, ולי"א הנ"ל יעלה לוי אחר הישראל ואח"כ ישראל ואח"כ שאר הלויים.

יב. כולם לויים ושלשה ישראלים ויותר: יעלו שני ישראלים תחילה, ואח"כ יעלה לוי וישראל לוי וישראל וכו'. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל