לתרומות לחץ כאן

בריכה ביתית לילדים בשבת

שאלה:

הרב עוד שאלה לגבי בריכה ביתית בשבת האם מותר לילדים להכנס לבריכה בשבת יש שפה מסביב וזה דשא סנטטי

תשובה:

בגלל בעיה של סחיטה של הבגדים והשיער בודאי אין להכנס לבריכה בשבת. אגב גם מטעמי חינוך יש להמנע, זה לא תואם את האוירה של קדושת השבת.

אם כוונתך בשאלה קודמת היתה מצד סחיטה, ברור שלמרות שבגד ים פוליאסטר הוא ודאי בולע ויש בו איסור סחיטה, פוק חזי…

מקורות:

בבריכה שאין לה שפה הדבר אסור מדינא לכולי עלמא כמבואר בשולחן ערוך סי’ של”ט סעיף ב’ שחכמים גזרו שלא ישוט אדם בנהר גזירה שמא יעשה חבית של שייטין, וכל בריכה שיש לה שפה דומה לנהר מפני שהמים יוצאים ונמשכים בחצר. ואף בבריכה שיש לה שפה אסור לשחות בבריכה מכמה טעמים, גם מצד איסור סוחט שפסק המשנה ברורה שאין לטבול אפילו במקוה אם לא לצורך תוספת קדושה, וכן אסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן בשבת כמו שפסק המשנה ברורה בסי’ שכ”ו ס”ק כ”א בשם התרומת הדשן, ועי’ גם באגרות משה חלק ד’ או”ח סימן ע”ה שכתב שהתרומת הדשן אוסר רק בהכנסת כל הגוף למים צוננים, ובבריכה אף לדבריו אסור. וכן יש לחשוש בזה לסחיטת הבגד ועוד. אמנם בילקוט יוסף סי’ ש”א סעיף ט’ (שבת חלק ב’ עמוד י-יד) האריך להוכיח שדבר זה מותר מדינא למנהג הספרדים, אך כתב שם בהערה בסוף הדברים שהורה לו אביו שלהלכה למעשה יש להורות שלא לרחוץ בבריכה בשבת.

בנוסף יש להדגיש כמה פרטים כלליים בענין רחיצה בשבת: ראשית, גם ברחיצה המותרת בשבת (כמבואר בהמשך) יש ליזהר מסחיטת שערות הגוף כאשר הם מלאים במים, וכן יש ליזהר מסחיטת המגבת בזמן הניגוב לאחר הרחיצה.

לענין רחיצה במים חמים: אם המים התחממו בשבת עצמה באיסור אסור להתרחץ בהם כלל, וכן מים שהתחממו בהיתר על ידי נכרי או על ידי קירוב המים לאש וכדו’.

אם המים התחממו מערב שבת, אין להתקלח בהם את כל הגוף ביחד אך יכול לרחוץ איברים מסויימים כל אחד בפני עצמו (בתנאי שבסופו של דבר לא ירחוץ את כל הגוף).

מים שהתחממו באמצעות דוד שמש: לדעת הרבה פוסקים אסור להשתמש בהם כלל בשבת, ויש המתירים במקום צורך (ובפרט לצורך תינוק) להשתמש במים אלו בשבת.

לענין רחיצה במים קרים: לכתחילה אין לרחוץ אף במים אלו בשבת כיון שיש לחשוש שיבוא לסחוט את השער, אך במקום צורך כגון בימים החמים או שיש טינוף על גופו ניתן להתקלח במים צוננים אף את כל גופו, וניתן להשתמש אף בסבון נוזלי (בלבד!) לצורך ניקוי הגוף ובלי ספוג.

במים פושרים שחומם פחות מ38 מעלות שהתחממו מערב שבת מותר להתקלח גם את כל הגוף במקום הצורך בתנאים דלעיל.

לענין רחיצה בחמין ראה בשולחן ערוך סי’ שכ”ו ברמ”א ובמ”ב שם סק”ו.

לענין מים פושרים ראה במקורות שכתבנו כאן.

לענין מים שהוחמו בדוד שמש ניתן לראות מאמר ארוך שפורסם בענין זה כאן, וכאשר סוגר את ברז המים הקרים הנכנסים לדוד מערב שבת השימוש קל יותר.

לענין מים צוננים ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק י”ד סעיף י”א במקורות שהביא בדין זה.

הצטרף לדיון

6 תגובות

  1. הרב אהרון בוטבול מתיר להדיא בכל רחבי הארץ לכל שואל שמעיקר הדין בני ספרד יכולים להכנס – מבוגרים וילדים כאחד לבריכה ביתית בשבת, ובלבד שיכנס בבגד ים נקי עשוי ניילון.
    וכל אחד יעשה כרבו בנושא.

  2. חלק ניכר מבגדי הים של הגברים עשויים ניילון סינטטי חזק ועמיד שאינו סופג כהוא זה, אפילו לא טיפה אחת של מים…

    אני מקווה שכבודו גם נח ומבלה קצת בבין הזמנים הזה, ולא רק על האתר כל הזמן, בבחינת קווי השם יחליפו כח…

  3. דיברתי על בגד ים סינטטי מניילון, איני יודע מה נחשב "סטנדרטי", אני מכיר את בגדי הים הפשוטים והזולים והם ניילון בלבד, יתכן ויש שרוך שכדאי להוציאו אם הוא סופג מים.

    אגב סתם לצורך הדיון, כבודו מדבר על סוחט בחלק מבגדי הים, מצד תולדה של מלאכת דש או תולדה של מלאכת מלבן?

  4. כל בד טווי, גם אם יהיה ממש מסיבי מה שאתה קורא ניילון, הוא סופג, זו עובדה פשוטה שתיקח בגד ים לאחר השחייה ותסחט אותו ויצא מים, כך שלומר שאין בזה סוחט זו טעות של ממש, ואני מדבר גם על בגדי ים פשוטים. כמו כן חשוב לציין שברוב בגדי הים יש גם כעין מכנסוני בד בפנים, אבל גם בלי זה בעיני זו סחיטה גמורה, ואדרבה, תעשה ניסוי, תרטיב ותסחט ותראה מה יצא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל