לתרומות לחץ כאן

לשבת שבעה על מומר

שאלה:

האם יושבים שבעה על אבא שהמיר דתו?

תשובה:

שלום וברכה

אם אינו תינוק שנשבה, אלא באמת מומר, אין חיוב לשבת עליו שבעה אבל מותר לעשות זאת משום כבוד המשפחה וכדומה או כל רצון וצורך אחר.

בשורות טובות

מקורות:

ראה שולחן ערוך יו"ד סי' שמ"ה סעיף ה', ושיוכל להתאבל מבואר ברמ"א בסי' שע"ד סעיף ו', ועי' בספר בינה ודעת פרק י"ח סעיף ג' ובהערות שם מקורות לכך שיכול לשבת גם מפני כבוד הבריות של הבן. ובספר אמת ליעקב להגר"י קמינצקי סי' שמ"ה כתב שנוהגים להתאבל על תינוק שנשבה, וראה שבט הלוי חלק ג' סי' קס"ו.

 

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. מישהו יודע איפה המקור לרמב"ם שכתב שמחלל שבת בפרהסיא שנפטר עושים לו סעודת הודיה, ועוד שאינו נקבר בבית קברות יהודי.

 2. מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ב
  הלכה ח
  כל הפורש מדרכי ציבור אין מתעסקין עמו לכל דבר. אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ואוכלין ושותין ושמחין שאבדו שונאיו של מקום, שנאמר הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי.
  זה כנראה מה שחיפשת.
  ברור שנקבר מחוץ לגדר.

 3. האם זה שייך כיום שישנם לצערינו הרב הכרה מוטעית בכך שכביכול ישנם "זרמים" ביהדות וגם עם ה"זרם" האורטודוכסי מסרב להכיר בכך לאדם הממוצע זה נשמע יותר כמלחמת יחסי ציבור ויחסי כח לדאבונינו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל