פדיון כפרות עכשיו

בורר לאכול לאלתר במזלג

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

ראיתי באגרות משה חלק א' או'-ח סימן קכד בענין בורר לאכול לאלתר בכף ומזלג כתב הגאון וז"ל '- הנה פשוט לע"ד דאם ע"י המזלג והכף נברר בנקל מבידו שנמצא שמסייעים למעשה הברירה יש להחשיב זה בורר בכלי ויש לאסור כמו בקנון ותמחוי, אבל אם אין עושים להברירה כלום יותר מבידו אלא מחמת שאינו רוצה ללכלך ידו או מחמת שהוא דבר לח ואינו יכול ליקח בידו וכדומה הוא רק כבורר בידו שמותר לאלתר באוכל מתוך פסולת וכו' " עכ"ל.

שיוצא מזה שאף שכף ומזלג כלים המועילים לאכילה וכך תשמישם קבועים אם יסייע למעשה הברירה נחשב כבורר בכלי לדעת הרב ז"ל.

האם דין זה תלוי רק בהועלת הכלי למעשה ברירה יותר מבידו כדי להחשיב כלי לברירה ולהיות אסור או עקר הדבר הוא כלים המיוחדים לברירה ואין צריך לומר מיוחדים לברירה האותו מין שודאי אסור. ונ"מ אם נאמר כן שיהיה מותר על ידי כף ומזלג וכדומה לו כאשר אין להם שם כלי ברירה קבוע ותשמישם ידוע לכולם שיהיה מותר.

האם יש בפסוקים מאן דסבירא ליה הכי? או לכולי עלמא אזלינן כהאגרות משה בזה?

תודה

תשובה:

זה לא קשור לנושא של כלי קבוע, שזה נושא כדי להחשב בורר דאורייתא, כאן זה יותר דומה לקנון ותמחוי שזה דרבנן, והכוונה שבגלל שזה מועיל פעולת הברירה זה נחשב בורר בכלי ואסור.

אינני מכיר מי שחולק על הגדרה זו.

יום נעים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל