לתרומות לחץ כאן

הבדלה לאשה

שאלה:

אם הבעל יצא בהבדלה בבית כנסת ומבדיל לאשה , והיא מברכת על הנר , האם הבעל יענה אמן ?

תשובה:

ראשית אין לעשות כך. כי הרי הבעיה של אשה לעשות הבדלה זה מחמת החשש שהלכה כדעת הסוברים שאשה פטורה מהבדלה, ואם כן מה ההבדל אם היא עושה בעצמה או הוא עושה עבורה? זה עדיין אותו חשש! ולכן, אדם שיש לו אשה לא יוצא ידי חובה בהבדלה בבית הכנסת.

שנית, לגבי ברכת הנר הרי זה ממש בעיה, יש סוברים שגם אם היא חייבת בהבדלה היא פטורה מברכת הנר, אם כך מה הרעיון שעל זה דוקא היא מברכת?

לכן, הבעל לא יצא ידי חובה בבית הכנסת, אלא יבדיל בביתו ויברך הכל בעצמו.

מקורות:

ראה שו”ע או”ח סי’ רצו סעי’ ח’ וברמ”א שם. וכתב המשנה ברורה שלעצמה היא יכולה לעשות הבדלה. וראה שם בביאור הלכה לגבי ברכת הנר שלדעתו לדעת כולם אינה מחוייבת בכך ולכן שלא תברך. אולם הרבה אחרונים כתבו שהיא יכולה לברך גם על הנר ראה בקצוה”ש סי’ צו סק”ב, שו”ת ציץ אליעזר חי”ד סי’ מד בשם הרבה פוסקים שהיא יכולה לברך כמו בכל מצוות עשה שהזמן גרמא שיכולות לברך. וראה עוד בשו”ת יביע אומר חלק ד’ או”ח סי’ כג-כד, ובשו”ת יחוה דעת ח”ד סי’ כז.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל