לתרומות לחץ כאן

גרם הפסד ע"י הסרת שלט של הכרת הטוב

שאלה:

אני לא התובע ולא הנתבע, רק חבר של שניהם שראה כל המעשה מקרוב. היה זה כשאדמו"ר גדול הגיע לעיר, וא' העסקנים שכר אולם גדול עבור הביקור, והאחריות היה עליו, כמו כל הוצאות הביקור. א' האברכים החסידים רצה להראות הכרת הטוב שלו לכמה מהעסקנים, והזמין שלט גדול עם שמותיהן של כמה מהעסקנים, והביע הכרת הטוב בשם הקהל עבור התמסרותם להצלחת הביקור, ותלה אותה בקיר האולם כשנכנסים. העסקן הנ"ל נכנס להאולם לפני האירוע, ולא מצא השלט הגדול חן בעיניו. טענתו הוא שהוא לא רוצה ששמו יתלה על הקיר, אבל יכול להיות שלא היה לפי כבודו איך שהיה כתוב או איזהו פרטים של נוסח השלט. אומר ועושה הוא הסיר השלט משם ולקחו עמו. האברך שהזמין אותה טוען שזה עלה לו בהפסד מחמת כי שילם בעד השלט חמש מאות דולר, וחוץ העגמ"נ, כוונתו היה לבקש מאחרים להשתתף בההוצאות כשיראו ההכרת הטוב עבור העסקנים, ועכשיו שלא נתלה שם היה לו הפסד מזה. הוא גם טוען שלמעשה האולם היה נשכר בשביל הקהל, וזה לא מקום פרטי. העסקן טוען שהוא למעשה השכיר האולם, ושיבדו להסיר משם מה שנתלה בלי רשותו.
דרך אגב, השלט עדיין קיימת, אבל אחר הביקור אין מה לעשות עמה כמובן.
עם מי ההלכה. (שניהם מסכימים לפרטי השאלה, ואין מה להוסיף מצד עצם הטענות).

תשובה:

שלום וברכה,

אותו אדם שהסיר את השלט ולקח אותו לא הזיק את השלט אלא לקח אותו, וגם אם נאמר שעשה שלא כדין הרי דינו כגזלן, וגזלן חייב בהשבה, וכאשר מחזיר את השלט נפטר מחיובו, וכיון שהשלט קיים ומחזיר אחר הכנס נפטר מחיובו, ולמרות שאין לבעלים צורך בו אחרי הכנס, לא גרע דינו מגזל חמץ ועבר עליו הפסח שאומר לו הרי שלך לפניך ונפטר מחיובו. ולכן פטור אותו אדם שהסיר את השלט.

בהצלחה.

מקורות:

שו"ע חו"מ סי' שס ס"א: כל הגוזל חייב להחזיר הגזילה עצמה שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל ואם אבדה או נשתנית משלם דמיה בין שהודה מפי עצמו בין שבאו עליו עדים שגזל אפילו גזל קורה ובנאה בבירה גדולה הואיל ולא נשתנית דין תורה הוא שיהרוס כל הבנין ויחזור הקורה לבעלים אבל תקנו חכמים מפני תקנת השבים שיהיה נותן את דמיה ולא יפסיד הבנין אפילו גזל קורה ועשאה בסוכות החג ובא בעל הקורה ותובעה בתוך החג נותן לו את דמיה אבל אחר החג הואיל ולא נשתנית ולא בנאה בטיט מחזיר את הקורה עצמה:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל