לתרומות לחץ כאן

רישום בית על שם אדם אחר

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

איש שקיבל ירושה מאביו ומפני סיבות כמו הפקעת מסים או עוררים וכדומה שם בית שקיבל בשם אחרים כמו אחותו או אשתו שאינן יכולות לירש הבית על פי דין תורה. האם באים לדון בבית דין טוענת האשה בין שהיא אחות התובע או אשתו שכיון ששם הנכסים בשם שלה הרי הוכחה שקיבלה ממנו במתנה והרי הבית שלה! האם יש בזה שום משמעות?

שהרי על פי דין תורה צריך לעשות קנין כדי שתחל המתנה ורוב המקרים עושים מעמד עם עדים, מ"מ שנוי בגמרא ונפסק להלכה בשולחן ערוך שלא נבראו עדים אלא מפני שקרנים דהיינו מעקר הדין בנו לבנה אם יש איזה שהוא קנין המועיל הרי יש כאן מתנה, ועל פי בסיס זה היא יכולה לנצח גם אצל בית דין ולומר שעשה אחת מהקנינים המועילים לקנות קרקע והרי שלה ומי יאמר שלא?

ויהיה הוא טוען ודאי לא נתתי והיא טוענת ודאי נתת לי ולטובתי יש לי חיזוק לדבר שהבית בשמי שאם לא היה בשמי היה להם להאמין לך וכיון שבשמי אף שחוזה זה לא ראיה מאה אחוז בהלכה מ"מ מחזק טענתי.

האם זאת טענה? או אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה שהרי האיש יש לו חזקה כיון שירושה שלו וע"פ הלכה אין כאן ראיה לדבריה אלא רק טענות בנויות על בסיס דיני עכו"ם ?

אשמח לקבל חוות דעת היות ודברים כאלה מצויים היות והגלויות ממשיך יותר מידי ולא כולם יודעים הבסיס בדינים.

ברכה הצלחה גדולה ושלום

תשובה:

שלום וברכה,

רישום בטאבו יכול להועיל מדין סיטומתא. ולכן אם כותב את ביתו על שם של אדם אחר צריך שיתנה שהרישום לא אמור להיות הקנאה אלא רישום גרידא. וצריך בעל הדירה לבקש מכתב הודאה מהחבר שהרישום לא היה הקנאה אלא לרישום גרידא. אם רשם על שם חברו והחבר יטען בבית דין שקנה את הדירה או שקיבל מתנה לא נוכל להוציא את הקרקע מתחת ידו, כיון שרואים שרשום על שמו הרי זה בחזקתו, ורם אם יביא עדים שביקש לרשום סתם ולא הקנה יכול לבטל את הבעלות של השני.

ולכן אם קיבל ירושה ורשם על שם אחרים היורש נקרא המוציא כיון שבא להוציא מתחת ידו של מי שרשום על שמו ורישום הוא הוכחת בעלות הרי הוא נקרא מוציא למרות שבעל הדירה ירש וקיבל אותה.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע סימן סא סעיפים ח- ט ברושם שטר הלוואה על שם חברו.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות הלואה סימן סא
סעיף ח
ראובן שתבע את שמעון לדין ואמר ליה: אתה הודית בפני עדים שאתה חייב לי מנה בשטר, ועתה גנבו השטר ונתנוהו לך, והשיב שמעון: אתה לא הלויתני, לוי נתן לי משכון ושאל ממני לכתוב עלי שטר חוב בשמך, והוא החזיר לי השטר והחזרתי לו משכונו, שמעון נאמן בשבועה.
סעיף ט
הרוצה לפסול שטר מפני שלא הוציאו בחיי אביו, ועוד שבא (המלוה) לתכלית העוני ולא הוציאו, אין השטר נפסל בכך; אמנם יש לדיין לחקור ולדרוש להוציא הדין לאמיתו, ואם יראה לו באומדנא דמוכח שהדין מרומה ושקר, יכתוב ויחתום שאין לשום דיין ישראל להשתדל בדין זה, ויתן ביד הנתבע (וע"ל סי' ט"ו ס"ג). הגה: וכן כל שטר ישן, יש לב"ד לחקור ולפשפש אחריו (טור סי' צ"ח בשם הרא"ש כלל פ"א סוף ס' ט' /כלל ע"ג ס' י"ג/ ומהרי"ק שורש קצ"א /ק"צ/), אף על גב שכתוב בו שלא יטעון הנתבע שום טענה נגד השטר, וקבל עליו בחרם ובשבועה, אפילו הכי הב"ד צריך לחקור אחר זה, כדי להוציא הדין לאמיתו (שם במהרי"ק).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל