תרומות – לחץ כאן

שמור לי ואשמור לך בשבת

שאלה:

בסימן רמה סעיף א מבואר שאם לא התנה עם שותפו הגוי מעיקרא שיעבוד הוא בשבת ואחכ סיכמו שהגוי יעשה בשבת והישראל יעשה כנגדו יום בחול זה אסור ודאי כמו ששוכרו לעשות מלאכתו בשבת ובסימן שז סעיף י כתוב שמותר לומר לחבירו אפי ישראל שישמור לו פירות שלו שבתחומו ובתמורה לזה ישמור הוא על פירות חבירו שבתחומו ומסביר המשנב בס"ק מא שלא נחשב ששוכרו רואים שפעולה שלי כנגד פעולה של חברי לא נחשבת ששכרתי את חברי (לדיני שבת) ואפילו בשבת מותר

תשובה:

ההבדל הוא פשוט, במקרה הראשון מדובר בחלוקה אמיתית של שותפות, יש כאן באמת עסק מחייב, כך הם מנהלים את השותפות העסקית ביניהם, ממילא הוא ממש שוכר אותו, במקרה השני אין שום דבר מחייב, סתם סוג של הבטחה הדדית, ולכן אמנם היה צד שזה נראה כמו שכירות קא משמע לן שזה מותר.

Join the Conversation

2 Comments

  1. אדרבא בשותפות יש יותר סברא לומר שאדעתיה דנפשיה עביד כיון שיש לו חלק בזה ולכן אפי במלאכת מחובר שם כשהתנו מותר לגוי לעשות מלאכה בשבת ואין איסור מצד מראית העין כמו שכתוב סימן רמד, וגם שהמשנב לא כותב כלום מענין זה שבא להסביר את הדין הנל אלא רק כיון שמוטל על היהודי גם כן לעשות המלאכה בשבת כשאומר לו שיעשה כנגדו בחול נחשב ששוכרו, ולא גרע אדם שיש לו חפץ פרטי שמוטל עליו לשומרו מחפץ שיש לו בשותפות עם מישהו אחר

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל