לתרומות לחץ כאן

צביעת זקן בשחור

שאלה:

לגבי צביעת זקן בשחור האם מותר?

תשובה:

שלום וברכה

עצם המושג של צביעת שיער מלבן לשחור הוא מעשה נשים, גם אם אתה עושה זאת בזקן שכביכול אין לנשים, זה עדיין בכלל איסור לא ילבש גבר שמלת אשה.

מקורות:

בית יוסף יורה דעה סימן קפב: וכן כתב הרמב"ם גבי צבע מי ששערו שחור וצבעו לבן חייב אפילו בשער אחד. נוסחא זו אינה מכוונת דלשון הרמב"ם בסוף הלכות ע"ז (שם) כך הוא וכן אם צבע שערו שחור משיצבע לבנה אחת לוקה והדברים מבוארים דבבא לצבוע לבנות שבו בצבע שחור כדי להראות בחור מיירי וקאמר דמשיצבע לבנה אחת משערות לבנות שבו וישחירנה לוקה דאילו בגוונא שכתב רבינו לאו נוי הוא לו להראות זקן ואף על גב דאיש הדר הוא לו מכל מקום כיון דגבי אשה לאו נוי הוא אלא גריעותא תו לית ביה משום לא ילבש גבר שמלת אשה. ומשמע לי דאפילו לכתחלה שרי ללבן שערותיו כיון דלית ביה משום תיקוני אשה:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות לא ילבש גבר שמלת אשה סימן קפב סעיף ו: אסור (לאיש) ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש גבר (דברים כב, ה) וכן אסור לאיש לצבוע ( שערות לבנות שיהיו) (ב"י) שחורות, אפילו שערה אחת.  וכן אסור לאיש להסתכל במראה. (וע"ל סימן קנ"ו).

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

הצטרף לדיון

6 תגובות

  1. נכון גם זה כתוב שם.ואמנם בהמשך בעמוד הבא מובא שם במפורש מאת עמוד ההוראה זצוק"ל להיתר גם בלי הצורך לפרנסה לפי המציאות של דורינו.

  2. שם כתוב שלאחר שאמר לו שהיום הגברים צובעים וזה לא מיוחד לנשים מותר, וזה פשיטא שזה לא נכון, לפחות מה שאני מכיר בארץ ישראל, כאשר כמעט כל הנשים צובעות וכמעט כל הגברים לא צובעים, פשיטא שעדיין זו הנהגת נשים, כך בעיני.

  3. כמובן ילדים קטנים,נוער וגם צעירים וכל שכן זקנים שכמעט ולא נשאר להם שער-לא בכלל החתך האוכלוסייה שמגלים באי הצביעה שלהם שאכן אין נוהג אצל גברים לצבוע השערות,מאחר וכל אלה לא צריכים ולא יעזור להם הטיפול.ואם כך יש להתייחס רק לאחוז הנותרים ששערותיהם מלבין, ובאלו לא הייתי מופתע אם הספרים יגלו שאכן ישנו לא מעט אנשים שעושים כן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל