לתרומות לחץ כאן

הכנסת ספר תורה בשנת אבל

שאלה:

בס״ד
שלום וברכה !
משפחה שרוצים להכניס ספר תורה חדש לעילוי נשמת הוריהם וכעת נמצאים בתוך שנה לאביהם מתי הכי טוב ומועיל להכניס את הספר תורה האם בתוך השנה שייחשב זכות לנפטר תוך שנתו ומה לגבי תזמורת וסעודה גדולה או לחכות לסיום השנה ואז לערוך הכל ברוב פאר והדר ?!
בתוסה ובברכה מראש
נא לציין מקורות (ואם אפשר גם על פי המקובלים בנידון).

תשובה:

שלום וברכה

אינני יודע לומר מה עדיף, יש מנהג רווח לערוך זאת ביום הפטירה, כאחת מסגולות היארצייט, זה דבר נפלא. באם מחליטים לעשות באמצע שנה, יש לדעת כי אף שאסור לאבל להשתתף בהכנסת ספר תורה, אם הוא עצמו מכניס את הספר, וכן במקרה שבנו או אביו וכדומה מכניסים, אפשר להקל. אבל אין להשתתף בריקודים עצמם אלא רק בתהלוכה ובסעודה. וכן מסתבר שיש להקל להחזיק את הספר תורה תחת החופה [ככל שמדובר בגבר…].

אין קשר בענין לקבלה.

תזכו למצוות.

מקורות

עיין בספר נטעי גבריאל חלק ב’ עמוד רל”ה. ועיי"ש שבי' שמכיון שכן נהוג להכניס ס"ת בחופה בתופים ומחולות ובכלי זמר וריקודין וכו שכתב ילקוט אליעזר אות יח בשם הילקוט הושע ל הפסוק יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה זה ספר תורה. ומכאן יש סמך לעשות חינוך בספר תורה בכל עניני חתן וכלה ומה"ט המנהג שכל אחד אומר להנותן את הפסר תורה מזל טוב א"כ הו"ל כשמחתו וכמו שהתירו הפוסקים בשם החיד"א לבעל ברית להכניס הילד לבית הכנסת תוך יב"ח בכלי זמר דהוי יום טוב שלו א"כ ה"ה בזה ולכן יש להתיר גם להוריו ולבניו כמו בשמחת חתן וכלה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל