תרומות – לחץ כאן

הבדלה אחרי יום שלישי

שאלה:

האם נכון שאחרי סיום יום שלישי בשבוע- מצאת הכוכבים ואילך- אינו יכול להבדיל כלל- לא על היין בשם ומלכות, ואפילו בדיבור- אין לאמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול" כל משמעות אפילו בלי שם ומלכות-
וממילא אין חיוב בזה לא לעשיית מלאכה ולא לאכילה ושתיה?

האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בזה?

תשובה:

נכון מאוד.

Join the Conversation

6 Comments

  1. נכון שלגביו עבר הזמן אבל אולי קצת יחשב תיקון,לפי הדיעות שאפשר להוציא בהבדלה את חברי בטלפון ומשום ערבות.ולכן יתכן שבאם יתקשר לחבר לא כל כך דתי באמריקה ויוציא אותו מדין ערבות בשם ומלכות,אפשר שבחובת הלבבות וע"י הערבות ההדדית והוא מזכה יהודי אחר בקיום מצוה זו-שיחשב לו למקצת תיקון בכל אופן בדרך רעיוני.

  2. לא הבנתי, ערבות זה לקיים את המצוה בשביל החבר, כשאין מצוה אין ערבות. ליטול לולב בחנוכה גם אפשר מדין ערבות?

  3. יפה שאל כמע"ת,ואכן כעין זה כבר שאל השפת אמת בפ'-א דמסכת מגילה איך ביום הכניסה ביא' אדר בן העיר מוציא את בן הכפר בקריאת המגילה הרי באותו זמן אין שום חיוב על בן העיר (שרק הוא יודע לקרוא).אלא שגם פה הוא היה שייך למצות הבדלה מצד עצמו רק ששכח לקיימה.-ומה שכתבתי על מקצת תיקון,כוונתי ברוח וכעין לסבר את האוזן-מש"כ באלף המגן על המטה אפרים סי' תרפא סעי' קטן ג' בשם המעבר יבוק וזה לשונו: והמתענה על אחרים בשכר שנותנים לו יכוין שלהיות נשמות ישראל ממחצב אחד כי הם גוי אחד בארץ הניצוץ שבנשמתו שיש לו שייכות עם פלוני שמתענה עליו יקבל תיקון בתעניתו.-בהערכה ובהוקרה.

  4. במחילה כנראה שלא כתבתי גם מספיק ברור.התכוונתי שאמנם בארץ ישראל כבר עברו ג' הימים שלאחר שבת,אלא שבאמריקה השעה עדיין שבע-תשע שעות מאחור.ולכן אצל השומע עדיין חל מצות הבדלה.ולכן אין דמיון למשל עם הלולב בחנוכה.ואם כן שייך שהיהודים בארץ ישראל שאמנם כעת אין לו כבר חיוב,אלא שאכן היה עליו להחמיץ,הוא הבן עיר שהזכרתי למעלה בהערה הקודמת.

  5. לא הבנתי את הקשר שם אכן הם יוצאים ידי חובת מגילה כיון שכך תיקנו להם, כאן זה כלום. ההמשך כלל לא הבנתי, ברור שהוא יכול להתענות על חברו ולהתפלל עליו, אבל לא לעשות לו הבדלה ביום רביעי..

  6. עכשיו הבנתי אותך, זה באמת סברא מענינת, אינני יודע להכריע בזה, יתכן שכיון שהמעשה נעשה בארץ זה לא מועיל, זאת מלבד עצם הנקודה שלדעת רוב רובם של הפוסקים שמיעה דרך הטלפון לא מועילה בהבדלה כמו שאינה מועילה בקריאת מגילה וכו'.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל