לתרומות לחץ כאן

מצית חשמלי להדלקת נרות

שאלה:

שלום הרב
יש היום מצית חשמלי של חברת ארט שהוא נדלק ע"י זרם כמו שאדם הראשון הוציא אש מבין שתי אבנים השאלה האם ראוי להשתמש בזה
א.מכיוון שיש בעיה מצד זה שזה לא מדליק את כל הנר והא קיי"ל המדליק צריך שידליק רוב מה שיוצא מן הפתילה והטעם כדי שתעלה הלהבה מיד שיסלק ידו כמו במנורה[שו"ע סי' רסד ס"ק ח' ומשנ"ב שם כו']
ב. גם מכיוון שלאשכנזים שמברכים לפני ההדלקה זה בעיה גדולה יותר כי זה חשמלי וזה חילול שבת רח"ל.
שאלתי היא אם זה מעכב השאלה הראשונה

תשובה:

שלום וברכה

אשכנזים מברכים לאחר ההדלקה בדיוק בגלל הבעיה הזו שמקבלים שבת בהדלקה, כך שהשאלה היא דוקא לבנות ספרד, אבל אינני רואה הבדל בין זה לבין הגפרור, ראה כאן בהרחבה, על ענין כיבוי הגפרור, ועל מנהג בנות ספרד.

את הבעיה הראשונה שהעלית לא הבנתי.

 
 

הצטרף לדיון

3 תגובות

 1. שלום הרב
  כוונתי לזה שהמצית הזה אינו אש ממש אלא רק זרם בעלמא וכיוון שהדליק קצת מן הגפרור שוב א"א להמשיך להדיק איתו את כל הפתילה כדקיי"ל ע"פ מה שכתב השו"ע שציינתי לעיל

 2. באתי בזה להעיר קצת דבגמ' שבת (כ:) איתא אמר עולא המדליק צריך שידליק ברוב ביוצא מראש הפתילה חוץ לנר. ע"כ. ודין זה הוזכר בראשונים, היראים(ס' רעד), אהל מועד(שער השבת דרך ב'), פסקי הרי"'ד. ועוד. וכ"פ השו'ע סי' רסד ס"ח). ובטעם הדבר מצאנו כמה טעמים, פסקי הרי"ד כתב דיש בזה גזירה שמא יכבה ויבא להטות בשבת. ולפי טעם זה אם עבר ועשה כך הרי שיצא י"ח בהדלקה זו. אולם בתשובת מהר"י ברונא (סימן לט) כתב דלא יסלק ידו אחר הברכה עד אשר ידלק רוב הפתילה היוצאת מן השמן. והביאו להלכה הבאה"ל סי' תרע"ג ס"ב ד"ה הדלקה עושה מצוה צריך שהוא ידליק את רוב הפתילה ולא שהפתילה תשרף מאליה ולא ע"י האדם. ולפי טעם זה הרי שאם לא עושה כן לא יצא י"ח בהדלקתו.

  וכ"כ להדיא הבא"ח ש"ש (פרשת נחסט'ו) וז"ל ידליקו נרות שבת רוב היוצא מן הפתילה, שאם לא ידליק אלא ראש הפתילה ויסלק ידו ממנה, חשיב כאילו דלקה מאליה ואינו מקיים מצווה בהדלקה, וכן היה בנרות המנורה של בית המקדש. וצריך להזהר בזה גם בנרות חנוכה.עכ"ל. וכ"פ בספר חזו"ע למו"ר עט"ר רבינו עובדיה יוסף זיע"א (חנוכה עמוד קכט), ועי"ע בלבוש רסד. ועיין במשנ"ב רס"ד (סקכ"ו).

  ומכיוון שיש לנו להקפיד בכך ולחוש שאם לא הדליק רוב הפתילה לא יוצא י'ח בהדלקה זו. ברור לנו שצריך ליקח נר ולהצמיד את הלהבה לפתילה היוצאת עד שלהבה זו חובקת את רוב הפילה ושורפת אותה ונדלקת כולה ע'י האדם עצמו, וזו היא עיקר ההדלקה, ולא שרק יגע בקצה הפתילה והיא תעלה מאליה.

  במצת האלקטרוני החדש שיצא כעת לאור כיוון שמגע עם הפתילה הוא דקה מן הדקה הרי שיכול רק לשרוף ולהדליק את מקום המגע ותו לא. וכל מה שתשרף כל הפתילה הכל נעשה מאליו ולא על יד האדם. ואפילו יעמוד שם כמה זמן מ"מ לא יועיל שהרי המגע שלו רק באותו מקום שנוגע בפתילה ולא ברוב הפתילה כשלהבת של נר.
  חזקו ואמצו ישמע חכם ויוסיף לקח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל